Bijeenkomst deelnemers Boeren en Buren

Na drie maanden van voorbereidingen, gaan binnenkort de eerste proefmetingen voor het project Boeren en buren van start. Deze metingen worden gedaan in het buitengebied van Leunen. Het is de eerste concrete stap in dit bijzondere project, waarin boeren en burgers in Venray samen de luchtkwaliteit van hun omgeving gaan meten. Ze krijgen daarbij hulp van de gemeente Venray, de provincie Limburg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)).

Zowel voor omwonenden van veehouderijen als voor de agrariërs zelf is het verkrijgen van inzicht in de luchtkwaliteit en mate van luchtverontreiniging in de woonomgeving van groot belang. Door samen te meten hopen ze de nodige informatie te verzamelen. De boeren kunnen de meetgegevens ook inzetten in hun dagelijkse bedrijfsmanagement. Daarnaast wordt onderzocht wat de invloed van het samen meten is op de onderlinge relaties tussen betrokken boeren, omwonenden en lokale overheid.

Eerste bijeenkomst en start proef

Op dinsdag 25 juni kwamen de deelnemers voor het eerst bij elkaar om kennis te maken en om ideeën en wensen voor het meetplan met elkaar uit te wisselen. Aanwezig waren deelnemende veehouders en omwonenden, vertegenwoordigers van de LLTB en Gezond Leefmilieu Venray, medewerkers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de gemeente. Er zijn concrete afspraken gemaakt, onder andere over de eerste proefmetingen die al voor de zomer van start gaan. Deze proefmeting met fijnstofsensoren wordt gedaan in een van de onderzoeksgebieden aan de Scheiweg in Leunen. Deelnemers uit dat gebied kregen na afloop van de bijeenkomst daarvoor de sensoren mee naar huis. Na deze eerste proef is het de bedoeling dat de echte metingen op meerdere plaatsen in Venray in oktober van dit jaar starten. Naast fijn stof, gaan de deelnemers in ieder geval ook ammoniak en stikstofdioxide meten.

fijnstofsensor