Op woensdag 24 april 2024 is de eerste Nationale Geluidmeetdag. Iedereen kan op die dag met een app geluid meten en de beleving ervan doorgeven. Ook Samen Meten doet graag mee aan deze dag. We gaan proberen of we de gemeten geluidniveaus nog dezelfde dag op het dataportaal van Samen Meten kunnen laten zien. Ook zijn we benieuwd of deze geluidmetingen en de hinder die mensen via de app doorgeven meer inzicht geven in de oorzaken daarvan, en wat dat toevoegt aan de al bestaande methoden om hinder in kaart te brengen. 

Meedoen met je telefoon 

Je kunt meedoen met een app op je telefoon. De app kun je alvast downloaden via de website klankbord.nu of nationalegeluidmeetdag.nl. Op woensdag 24 april krijg je dan een pushbericht om te gaan meten. Je mag net zo vaak meedoen als je wilt. Het mooiste is het als je op twee (of meer) plekken die duidelijk verschillend klinken gaat meten. Een analyse van de resultaten door Soundapraisal wordt nog voor de zomer gepubliceerd op klankbord.nu.

Samen Meten ondersteunt geluidmetingen

Geluidoverlast kan een grote invloed hebben op je gezondheid. Samen Meten van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ondersteunt daarom mensen die zelf geluid willen meten. Deze metingen kun je vinden op het Samen Meten dataportaal onder geluid. Er komen steeds meer van deze geluidmeetpunten bij. De metingen met de app op je telefoon komen op een aparte plek, je kunt ze vinden op  samenmeten.rivm.nl/nationalegeluidmeetdag

Naast Klankbord.nu en Samen Meten van het RIVM doen nog veel meer partners mee. Hou nationalegeluidmeetdag.nl  in de gaten voor meer informatie.