De Universiteit Utrecht ( UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht)) is op zoek naar burgerwetenschappers die een enquête over de succesfactoren van citizen science in willen vullen. In de volgende nieuwsbrief willen we de resultaten van zijn onderzoek met jullie te delen. 

Online enquête voor deelnemers meetinitiatieven

Vanuit de Datawerkplaats van de Universiteit Utrecht doen Mirko Schäfer en Marten Knol onderzoek naar de succesfactoren van projecten waarbij burgers data verzamelen en/of analyseren. Het doel van dit onderzoek is om een handelingskader te ontwikkelen dat overheden helpt bij het samenwerken met deze projecten. 

Voor dit onderzoek is een online enquête ontwikkeld voor deelnemers aan meetinitiatieven. De enquête heeft als doel om de behoeften en motivatie van deze deelnemers in kaart te brengen. Het invullen duurt slechts 5 minuten en kan via:  Survey burgerparticipatie (uu.nl).     

Mocht u een vraag hebben over het onderzoek, neem dan contact op met Marten (m.knol@uu.nl). 

Alvast hartelijk dank!