De gemeente Deventer heeft begin dit jaar in twee wijken (Colmschate en de Vijfhoek) waar regelmatig meldingen zijn van overlast door houtstook, onderzoek gedaan. Met een vragenlijst is onderzocht of en hoe vaak de inwoners van de twee wijken stoken, of zij de gezondheidseffecten van houtstook kennen en of ze zelf overlast ervaren van houtstook. In april 2023 zijn in deze wijken ook 4 sensoren opgehangen die fijnstof (PM1, PM2.5) temperatuur en luchtvochtigheid meten. 

Datastad Deventer 

De gemeente heeft de fijnstofmetingen gekoppeld aan hun eigen dataplatform Deventer Datastad. Hierop kunnen de sensorhouders inloggen en hun waarnemingen vastleggen als zij houtstook ruiken. Zo kan worden bepaald of het om verontreiniging door houtstook gaat.  

 Analyse 

De komende tijd worden de resultaten van de meetgegevens en de waarnemingen naast elkaar gelegd en geanalyseerd. Zo kan worden onderzocht hoe houtstook (op een relatief goedkope manier) gemeten kan worden. Het onderzoek duurt in zijn geheel 1 jaar. Hoeveel fijnstof er wordt waargenomen in een cirkel van tientallen meters rondom de sensor is te zien op www.ohnics.online/kaart/#Deventer. De sensoren zijn ook zichtbaar op het Samen Meten dataportaal.