De digitale atlas op het gebied van gezondheid en milieu – de Atlas Leefomgeving – zoekt leden voor de themagroep Lucht. Deze themagroep komt in juni 2018 voor het eerst bijeen om te spreken over informatie over luchtkwaliteit op de Atlas Leefomgeving. Samen meten aan luchtkwaliteit staat op de agenda, daarom zoekt de themagroep een burgerwetenschapper die mee kan denken over Lucht. 

De Atlas Leefomgeving behandelt een breed scala aan thema's. Voorbeelden zijn bouw, recreatie en emissieregistratie. Ook het nieuwe Atlasthema 'klimaat' gaat in 2018 toegevoegd worden. Het Atlasteam heeft als doel alle informatie rondom de thema's zo actueel en logisch mogelijk te presenteren. Om die reden heeft de Atlas themagroepen in het leven geroepen. De themagroepen van de Atlas Leefomgeving bestaan uit experts uit het veld rondom een thema. 

De themagroep Lucht zal komt één keer per jaar in de buurt van Utrecht bijeen komen. Heeft u belangstelling om vanuit uw betrokkenheid bij luchtmetingen mee te denken over de inhoud van deze Atlas, vul dan het contactformulier in. Iemand uit het Atlasteam neemt dan contact met u op