vuurwerk

Ook de komende jaarwisseling organiseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een experiment om met goedkope sensoren fijn stof te meten. Dit keer met meetgegevens van burgers die zelf fijn stof meten en de gegevens delen via het nieuwe dataportaal samenmeten.rivm.nl.

Bij de jaarwisseling van 2016/2017 hebben  vrijwilligers samen met het RIVM op circa 80 locaties het effect van vuurwerk op de stofconcentraties gemeten. De gebruikte goedkope sensoren die het RIVM beschikbaar stelde, bleken goed in staat om deze piek te registreren.

De komende jaarwisseling maken we weer gebruik van de verhoogde concentratie van fijn stof om tijdens het afsteken van vuurwerk sensoren te testen. Ook experimenteren we met het delen van meetgegevens door burgers op het dataportaal samenmeten.rivm.nl. Iedereen die zelf fijn stof meet, kan meedoen met het experiment. Althans, als het lukt de meetgegevens te delen op het portaal. Dat kan dit jaar voor het eerst ook door middel van LoRa.

Voor het meten van fijn stof van vuurwerk kunnen verschillende goedkope sensoren (< 20 EURO) worden gebruikt. Voor twee van die sensoren, de Nova SDS011 en de Shinyei PPD42,  heeft het RIVM samen met The Things Network aansluitschema’s gemaakt, inclusief software om ze vanaf een ESP of Arduino uit te lezen. De informatie en software komt in fases op de Github pagina van Samen Meten, bereikbaar via de projectpagina.  Ook wordt de vorm van het via LoRa door te geven datapakket gespecificeerd.

Mensen  die nog een sensor van vorig jaar hebben, de Shinyei PPD42N, kunnen deze aan het RIVM sturen. Dan krijgen ze een versie van de nieuwe software erop terug. Stuur de sensoren (alleen het pakketje met de sensor/ESP, dus geen voeding of kabel) aan: “Secretariaat MIL,  RIVM, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven” en vergeet niet het retouradres te vermelden. Wil je de software zelf updaten, kijk dan op de Github pagina van Samen Meten.

Heb je zelf geen sensor en wil je het verloop van het vuurwerk wel volgen? Bekijk binnenkort de visualisatie op samenmeten.rivm.nl/vuurwerk . Het RIVM levert of verkoopt geen sensorservice voor dit experiment.

Vragen over het experiment? Neem dan contact op via e-mail.