Het tv-programma De Kennis van Nu zoekt deze week naar de plek in Nederland waar de lucht het schoonst is. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwegen proberen er achter te komen waar in Nederland de lucht het schoonst is. Epidemioloog Saskia van der Zee onderzoekt de effecten van fijnstof op mensen. Elisabeth spreekt met haar af in één van de meest vervuilde straten van Nederland. Zij vertelt wat de gezondheidseffecten van vervuilde lucht zijn. Regisseur/acteur Edwin de Vries worstelt al jaren met longklachten en vertelt over zijn gevecht voor schonere lucht. Korstmosdeskundige Laurens Sparrius laat aan de hand van mossen zien dat slechte lucht ook effect heeft op de natuur. Meer ammoniak in de lucht betekent dat bepaalde mossoorten niet voorkomen. Diederik onderzoekt samen met luchtkwaliteitsexpert Dave de Jonge of het zin heeft om een mondkapje te dragen. En, gewapend met mobiele meetapparatuur, reizen ze samen door Nederland en zoeken ze naar de plek waar de lucht het schoonst van Nederland is. Uit de metingen blijkt dat op Schiermonnikoog de schoonste lucht van Nederland te vinden is.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) berekent voor elk uur van de dag luchtkwaliteit kaarten voor geheel Nederland, en maakt kaarten voor de stoffen stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10) en ozon (O3). Joost Wesseling van het RIVM heeft in overleg met De kennis van Nu de luchtkwaliteit berekend voor de maand september 2016 met een nieuwe versie van het rekenmodel. Het resultaat bestaat uit honderden kaartjes met daarin de gedetailleerde concentratieverdelingen, voor elk uur een. Door deze kaartjes achter elkaar in een filmpje te monteren ontstaat een boeiend beeld  van het verloop van de concentraties fijnstof (PM10) en de Lucht Kwaliteit Index.  De website van De Kennis van Nu laat deze animaties zien. Meer uitleg in de notitie "uurlijkse kaarten van luchtkwaliteit".

De aflevering van Kennis van Nu  wordt uitgezonden op donderdagavond 21 september, 19:20 uur, NPO2.