PM10 op dataportaal

Het uiterlijk van het dataportaal samenmeten.rivm.nl is eind maart 2019 vernieuwd. Aan de nieuwe versie wordt nog gewerkt, nog niet alles wat we van plan zijn werkt. Maar we denken dat deze versie nu zoveel meer extra's biedt dan de vorige dat we hem graag online zetten. Ook de vorige versie is nog te raadplegen.

Extra functies

In de nieuwe versie van het dataportaal staat het selecteren van de componenten van luchtverontreiniging (PM10, PM2.5, NO2 met sensoren, NO2 met Palmes buisjes etc.) centraal, zodat makkelijk en snel te zien is hoe hoog de sensorwaarden zijn.

De extra functies zijn:

  • de site opent nu met alle sensoren die PM10 meten; de markers worden gekleurd op basis van de meetwaarde (Let op: de legenda volgt nog)
  • andere gemeten componenten zijn eenvoudig te selecteren
  • als er tien of minder sensoren in beeld zijn (door te zoomen en te schuiven) dan verschijnt er een window waarin het verloop van die sensoren van de afgelopen twee dagen onderling kan worden vergeleken
  • een directe focus op een gemeente is mogelijk

Er is ook functionaliteit verloren gegaan. Bijvoorbeeld het kunnen selecteren van alle sensoren die tot een bepaald project horen.  Door te selecteren op gemeente, is het nog steeds mogelijk om snel een overzicht te krijgen van alle sensoren in een bepaalde plaats. Daarnaast werken we werken nog aan een oplossing om ook de geluid-gegevens in deze nieuwe versie in te passen.

Voor degenen die daarom toch de vorige versie nog willen gebruiken: dat kan via deze link.

NB: er is succesvol getest met de browsers Chrome, Firefox en Safari. De nieuwe versie werkt niet met Internet Explorer. Deze ondersteunt nieuwe functionaliteit niet. We hebben besloten geen rekening meer te houden met Internet Explorer als browser.

NO2 metingen met Palmes buisjes

dashboard NO2 palmes buisjes op dataportaal

Nieuw zijn ook de metingen van stikstofdioxide (NO2) met Palmes buisjes . Het jubileumproject van DCMR is het eerste project waarvan de resultaten van de burgermetingen te zien zijn. Omdat het nu per locatie nog maar om een gemiddelde maandwaarde gaat, kunnen de resultaten nog niet in grafiekvorm getoond worden.  Je kunt de resultaten zien door in te zoomen, totdat er aan de linkerkant een window in beeld komt met de waarden van de metingen op de locaties in het kaartbeeld.

NO2 palmes buisjes op dataportaal