In januari 2018 vond de workshop Citizen Science Lab: Air Pollution plaats in het Lorentz Center in Leiden. Dit was de eerste in een serie citizen science workshops. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) was medeorganisator van deze workshop. De workshop bracht een bont gezelschap bij elkaar met mensen van zeer diverse achtergronden, die hun enthousiasme voor citizen science met elkaar deelden. De workshop leverde veel nieuwe ideeën op voor projecten en voor internationale samenwerkingsverbanden, deze worden nu uitgewerkt. Zo was deze workshop de inspiratie voor de oprichting van de werkgroep luchtkwaliteit van de ECSA.

Een video impressie van de workshop:  Citizen Science Workshop on Air Pollution 

Als je meer wilt weten over de ideeën en plannen die verzonnen zijn op de workshop kun je ook de final pitches bekijken
CS Air Pollution   Pitch 1 - Introduction on sensors 
CS Air Pollution   Pitch 2 - Justice in the Air!
CS Air Pollution   Pitch 3 - Solving Indoor Air Quality Problems on a Community Level
CS Air Pollution   Pitch 4 - Data Disclaimer
CS Air Pollution   Pitch 5 - Communication Guidelines for Citzen Science Projects
CS Air Pollution   Pitch 6 - Human Sensoring
(gefilmd en geëdit door  Amanda Crow)