Op woensdag 10 mei 2023 was er een inspiratiemiddag over Citizen Science (CS) op de Haagse Hogeschool. Verschillende meetgroepen uit de Provincie Zuid-Holland en medewerkers van kennisinstellingen, de provincie en de omgevingsdienst spraken met elkaar over wat je kunt doen met verzamelde data en hoe je deze kunt visualiseren. De middag werd georganiseerd door The Greenland. 

Verschillende manieren van datavisualisatie 

Tijdens het eerste deel van de middag gaf Kees Sommer een workshop over datavisualisatie. Na een presentatie over data met verschillende voorbeelden van visualisaties (zoals bijvoorbeeld het figuur hieronder), gingen de deelnemers zelf aan de slag. Groepjes kregen een kwartier de tijd om het doel van de metingen en de verschillende belangen van alle partijen die betrokken zijn bij de dataverzameling in kaart te brengen, om vervolgens een heldere onderzoeksvraag te formuleren. Deze informatie vormde de basis voor de volgende opdracht: teken in 15 minuten 5 verschillende manieren om de data te visualiseren. De beste manier werd vervolgens in nog eens 15 minuten verder uitgewerkt. Door deze opzet gingen de groepen op een creatieve manier met data aan de slag, waardoor er ook veel verschillende vormen van visualisaties naar boven kwamen. Kees Sommer is docent bij de opleidingen Communication & Multimedia Design en Applied Data Science & AI en onderzoeker aan de Haagse Hogeschool op het gebied van Civic Technology

zie bijschrift onder de afbeelding

Visualisatie van de reis van een groep Franse Soldaten richting Moskou en weer terug tussen 1812-1813, gemaakt door Charles Joseph Minard in 1869.   

Citizen Science en vertrouwen 

De tweede workshop werd verzorgd door Mariëlle van Dijk en stond in het teken van een wetenschappelijke benadering van CS. De wetenschap ziet CS vaak als iets dat wordt opgezet vanuit de professionele wereld, waar vervolgens burgers bij betrokken worden. De aanwezige metende burgers zagen dit anders. Zij vinden dat Citizen Science juist van onder opgezet (bottom-up) wordt, op basis van verschillende motivaties zoals nieuwsgierigheid, beleid controleren of beleid beïnvloeden. Overheden en kennisinstellingen kunnen hen hierbij ondersteunen en samen werken met de meetgroepen. Belangrijk voor zo’n samenwerking is het vertrouwen tussen alle partijen. Om dit vertrouwen te waarborgen, werkt het goed om duidelijke afspraken met alle partijen te maken. Zo zijn ieders verwachtingen gelijk en bekend. Ten slotte werd er nog gesproken over de integratie van data. Vaak wordt er alleen gekeken naar de luchtkwaliteit, terwijl het goed zou zijn om ook andere databronnen (b.v. verkeerstellingen) te gebruiken en mee te nemen. Mariëlle van Dijk is docent bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool en zelfstandig onderzoeker op het gebied van omgevingsmanagement, burgerparticipatie en CS.