spoorwegovergang in de plaats America

In America, Limburg, is sinds eind 2021 een onderzoeksproject van start waar inwoners met hulp van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zelf geluidsniveaus aan het spoor meten met sensoren. De inwoners hebben samen met ons gekeken waar de sensoren komen te hangen en welke vragen hiermee beantwoord kunnen worden. Zo komen de sensoren bij verschillende deelnemers te hangen, de meeste tussen het spoor en het huis, maar ook enkele achter het huis en zelfs ook binnen. 

Geluidhinder 

Inwoners van America, Limburg ervaren hinder langs het spoor (spoorlijn Rotterdam-Venlo). Hierdoor wordt hun leefomgeving als onprettig ervaren. Hay Mulders, dorpsondersteuner namens Gezondheidscentrum ’t LaefHoês en lid van de Werkgroep Spoor America: “De geluids- en trillingenproblematiek langs het spoor is de laatste jaren enorm verergerd door het toenemend aantal goederentreinen dat ons dorp passeert. De treinen zijn vooral langer en zwaarder geworden en bij een heel aantal wagons piepen en kraken de wielen heel erg. Dit vaak tot frustratie van de direct aanwonenden, maar ook andere inwoners van America merken deze toenemende overlast heel goed. Deze zware goederentreinen rijden tot laat in de nacht of ’s morgens heel vroeg vlak langs onze huizen (15 tot 30 meter). Dit is niet goed voor de nachtrust natuurlijk.” De geluidhinder wordt nu minimaal een jaar lang 24 uur per dag in beeld gebracht met een burgermeetnetwerk van geluidmeters. De meetresultaten zijn realtime beschikbaar en voor iedereen toegankelijk via samenmeten.rivm.nl/dataportaal

Brede steun voor gezondheidsonderzoek 

Er is brede steun voor dit gezondheidsonderzoek. Mulders: “Sinds 2018 zijn wij in contact met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) omdat wij ons ook wel zorgen maken over de gezondheid van onze dorpsgenoten. We zijn dan ook blij dat het RIVM dit geluidsonderzoek als gezondheidsonderzoek op wil pakken en zijn benieuwd naar de eindconclusie natuurlijk en wat men met deze informatie dan gaat doen.” 

“Ook vanuit de gemeente steunen wij dit onderzoek” vertelt wethouder Eric Beurskens. “Hoewel het Ministerie I&W verantwoordelijk is voor de spoorlijn en de overlast die er ontstaat en wij als gemeenten hier weinig aan kunnen doen willen wij wel onze inwoners steunen in dit traject.  Het is bekend dat geluid en trillingen negatieve gevolgen kunnen hebben voor gezondheid. Daarbij kan de beleving en gevoel van mensen echt anders zijn dan de wettelijke norm toelaat. Vandaar dat wij ook veel waarde hechten aan dit belevingsonderzoek. Daarnaast vinden wij het gemeente belangrijk dat inwoners transparant kunnen meekijken naar de resultaten van metingen. Als we het hier dan samen over eens zijn, kunnen we samen kijken hoe we komen tot oplossingen voor de overlast.” 

Vervolg: hinder in kaart brengen 

In januari en februari 2022 hebben de bewoners 18 geluidmeters opgehangen. Hierna gaan we samen met de deelnemers kijken hoe de ervaren hinder op andere manieren in kaart kan worden gebracht. Bijvoorbeeld door gesprekken met inwoners of het bijhouden van een dagboek over de ervaren hinder. Hierdoor kunnen andere zorgen en bijvoorbeeld hinder van trillingen door het spoor ook meegenomen worden en aan de geluidmetingen gekoppeld worden

Burger meet geluid van treinen