Niet alleen in Nederland gaan burgers zelf luchtkwaliteit meten, dat doen ze bijvoorbeeld ook in Duitsland. Het Open Knowlegde Lab (OK Lab) in Stuttgart wilde met burgers samen een meetnet van 300 sensoren voor fijn stof realiseren. Er doen inmiddels al veel meer sensoren mee, ook buiten Stuttgart! Op de projectwebsite staat informatie over hoe burgers zelf een sensor uit verschillende onderdelen op kunnen bouwen. De eerste metingen van fijn stof gebeurden met de Shinyei PPD42NS, maar ze zijn inmiddels overgestapt op de Nova SDS011 sensor 

De meetgegevens zijn in te zien via een viewer.

Doordat we met zijn allen in verschillende landen experimenteren met goedkope sensoren, doen we steeds meer kennis en ervaring op om de meetwaarden op een goede manier te kunnen gebruiken. De inzet van burgers hierbij is zeer waardevol!