Veel mensen meten zelf de luchtkwaliteit in hun woonomgeving. De overheid betrekt ook steeds vaker inwoners bij meetprojecten. Om deze projecten goed te laten verlopen, is het belangrijk om vooraf over een aantal zaken na te denken. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft daarom, binnen het Schone Lucht Akkoord, een brochure uitgebracht met 7 tips voor een succesvol citizen science-project

Het is bijvoorbeeld belangrijk om goed na te denken over welke partijen bij het project betrokken moeten zijn, wat de onderzoeksvraag precies is en waar je het best de sensoren kunt ophangen. Hiervoor vind je tips in de brochure. Ben je van plan om binnenkort een meetproject te starten of wil je checken hoe jouw huidige project ervoor staat? Lees dan de brochure.