van start

Tijdens een feestelijke aftrap in het gemeentehuis van Venray is het startsein gegeven voor een bijzonder project: ‘Boeren en buren’. In de loop van het jaar gaan boeren en burgers in Venray een jaar lang de luchtkwaliteit meten. Tijdens de meetperiode voeren de deelnemers metingen uit op en rondom veehouderijen, bij omwonenden en eventueel ook in de openbare ruimte. Ze krijgen daarbij hulp van de gemeente Venray, de provincie Limburg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)).

Caroline Baan, Chief Science Officer van het RIVM licht toe: “Als RIVM zijn we blij met dit project. We denken dat samen meten een bijdrage kan leveren aan het krijgen van inzicht in de luchtkwaliteit, maar ook aan hoe partijen onderling samenwerken. Want samenwerking is essentieel voor een gezonde leefomgeving en een duurzame veehouderij. We zijn benieuwd of dat in dit project ook zo zal zijn.”

Samen meten

Omwonenden van veehouderijen ervaren geurhinder en maken zich zorgen om hun gezondheid. “Wij willen meer inzicht in concentraties van luchtverontreinigende stoffen. Door samen te meten hopen we dit te bereiken”, vertellen Jos Spanings en Mia Wegh van Stichting Gezond Leefmilieu Venray (GLV). Ook boeren willen inzicht. Johan van Diepen van de LLTB licht toe: “Door samen te meten krijgen wij meer inzicht in de emissies uit de stal en de mate waarin dit bijdraagt aan concentraties in de leefomgeving. Hiermee krijgen we nieuwe informatie die we kunnen gebruiken bij ons dagelijkse bedrijfsmanagement”.

Bijzonder in Nederland

Dat boeren, omwonenden en de overheid samen bepalen hoe ze gaan meten en die strategie ook samen uitvoeren, is bijzonder in Nederland. De deelnemers delen resultaten met elkaar en trekken gezamenlijk conclusies die vertaald kunnen worden in gemeentelijk beleid. “Een bijzonder project dat helemaal past in de uitwerking van de visie Veehouderij van de gemeente, samen gaan we voor meer inzicht en een duurzame veehouderij. Ik ben benieuwd naar de resultaten, maar de manier waarop we het aanpakken is op zich al winst”, oordeelt wethouder Martijn van der Putten. Hubert Mackus, gedeputeerde provincie Limburg voegt daaraan toe: “Meten is weten. Goede, innovatieve technieken om uitstoot op bedrijfsniveau te meten, dragen bij aan de transparantie en het draagvlak dat de veehouderij nastreeft. Deze pilot kenmerkt zich door een goede samenwerking tussen alle partijen, waarbij het onderlinge begrip versterkt wordt.”

Boeren en buren

Vandaar dat het project de naam ‘Boeren en buren’ heeft gekregen. De eerste maanden werken de deelnemende partijen de opzet verder uit. “Wat en hoe de deelnemers precies gaan meten bepalen we samen, licht Marita Voogt, projectleider Boeren en Buren bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) toe. Uit de gesprekken tot nu toe blijkt dat deelnemers de behoefte hebben om inzicht te krijgen in fijnstof, ammoniak en geur. Geur is een lastige, het meten ervan staat nog in de kinderschoenen. We kijken op welke manier we het mee kunnen nemen in het project.”

Na het bepalen van de opzet gaat het daadwerkelijk meten beginnen. ‘Boeren en buren’ loopt tot begin 2021.