In het project ‘Burgermeetnetwerk Spoor America’ hebben inwoners van America (Noord-Limburg) een jaar lang geluid gemeten van treinen aan het spoor en bij hun woning. Naast de inwoners helpen bij de geluidmetingen heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) samen met de inwoners aanvullend onderzoek gedaan om de geluidoverlast in kaart te brengen.

De voorlopige resultaten zijn gepresenteerd op een bewonersbijeenkomst op13 april 2023. Hiervan hebben we opnames gemaakt die je kunt terugkijken op YouTube. 

In het najaar gaan we werken aan een officieel rapport, waarin we de input van de bewoners naar aanleiding van de presentaties zoveel mogelijk meenemen.