Sinds juli 2017 meten burgers met behulp van goedkope sensoren de luchtkwaliteit in Schiedam. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) in de lucht met behulp van sensoren die door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn verstrekt (in de zogenaamde ‘Paddenstoelen’ behuizing; ).  Dit document beschrijft de meetresultaten in 2017.