Presentatie  gegeven op de Smart City Update dag op 7 maart 2018. Wesseling en anderen.
Beschrijft (de resultaten van) experimenten met sensoren voor luchtkwaliteit tot nu toe. O.a. Alphasense NO2, Shinyei PPD42, NOVA SDS011.