Als je zelf gaat meten wil je ook dat die metingen impact hebben, dat er iets mee gebeurt. Het helpt vaak als je samenwerkt vanaf het begin. Samen meten betekent samen veranderingen in gang zetten, met alle relevante partijen aan tafel.

Samenwerking tussen gemeente en burger

Bewoners en overheden die samenwerken aan een burgerwetenschapsproject: dat leidt tot gesprekken, nieuwe inzichten en andere perspectieven. Samen krijg je een gemeenschappelijk beeld van (milieu)problemen, oorzaken, hoe er gemeten moet worden en wat mogelijke oplossingen zijn. Als overheden betrokken raken bij wat er leeft onder hun inwoners, kunnen ze beleid maken dat beter aansluit bij wat mensen nodig hebben. Deskundigen van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) en omgevingsdiensten kunnen hierbij helpen met hun kennis over gezondheid en milieu.

Een eigen meetnetwerk opzetten

Heb je als burger of als burgergroep plannen om zelf metingen te doen? Praat dan vroeg met je gemeente. Dit kan leiden tot erkenning en soms zelfs steun voor jouw project. Hoe eerder je begint, hoe beter je je zorgen op de politieke agenda kunt krijgen. Andersom geldt dat ook; werk je bij een gemeente en wil je een burgerwetenschapsproject beginnen, kijk dan eerst eens of er al inwoners zelf aan het meten zijn, vaak werken zij graag mee met de gemeente.

Schone Lucht Akkoord

Alle Nederlandse provincies en veel gemeentes doen mee met het Schone Lucht Akkoord. Dit akkoord biedt kansen voor projecten waar burgers en overheden willen samenwerken. ‘Citizen science en participatie’ is namelijk één van de thema's van het Schone Lucht Akkoord. Er zijn mogelijkheden voor provincies en gemeentes om binnen het Schone Lucht Akkoord subsidies aan te vragen voor burgerwetenschapsprojecten. Samen Meten kan hier advies over geven.

Meer over het Schone Lucht Akkoord

Wat kan ik doen voor schonere lucht?

Als burger of lokale overheid kun je je zich inzetten voor schonere lucht. Op de Vlaamse website 'Samen voor zuivere lucht' vind je acties en tips die hieraan bijdragen.

Benieuwd naar succesvolle projecten in andere gemeenten en provincies? Neem een kijkje op onze initiatievenpagina voor inspirerende voorbeelden over luchtkwaliteit, geluid en water.

Contact

Heb je vragen? Stuur een mail naar Samen Meten (samenmeten@rivm.nl) of bezoek het Samen Meten forum.