De provincie Flevoland start een citizen science project.  Inwoners van de provincie Flevoland  kunnen bij het provinciehuis een sensor aanvragen. Maar de provincie meet zelf ook. Sinds dit jaar heeft de provincie Flevoland een sensor op het dak van hun eigen provinciehuis staan. 

Gedeputeerde Gebke van Gaal op het dak van provinciehuis Flevoland

Goed voorbeeld doet volgen 

Sinds begin 2023 hangt er een fijnstofsensor op het dak van het provinciehuis in Flevoland. Dit gaf wat uitdagingen, maar inmiddels werkt de sensor goed en kun je deze vinden op het Samen Meten dataportaal (GLB_1230549). Ook hebben 20 leden van de personeelsvereniging van Flevoland die in de provincie wonen, een sensor ontvangen. Gedeputeerde Gebke van Gaal nodigt inwoners van Flevoland uit om ook een sensor op te hangen en mee te meten aan de luchtkwaliteit. 

Samenwerking met scholen 

In Flevoland wordt al een tijd met scholen samengewerkt onder de naam TalentKleurtFlevoland. Scholieren krijgen de gelegenheid om in hun eigen omgeving vragen te beantwoorden over fijnstof. Na afloop van zo'n onderzoek brengen die scholieren verslag uit aan de 'opdrachtgever' de provincie Flevoland. Voor deze ‘Fijnstof Challenge’ is elk jaar meer animo vanuit scholen in Flevoland.  

Afgelopen jaar deden leerlingen van het technasium Porteum in Lelystad mee aan de challenge. Op 20 juni ontvingen 5 onderzoeksgroepen met in totaal 30 enthousiaste  leerlingen een Certificaat van Verdienste, ondertekend door gedeputeerde Gebke van Gaal. De resultaten van MBO-College Lelystad waren bij het versturen van deze nieuwsbrief nog niet binnen. Vorig jaar deed het technasium Helen Parkhurst in Almere mee met de Challenge. 

Een groep scholieren ontvangt het Certificaat van Verdienste 

Ruimte voor meer sensoren in Flevoland 

Er gebeurt dus veel met citizen science op scholen. De provincie Flevoland wil graag onder het motto ‘meten is weten’ dat ook meer inwoners mee meten aan de luchtkwaliteit. Samen met de Natuur & Milieufederatie Flevoland (NMFF) is een initiatief gestart: Burgermeetnetwerk Fijnstof. Dit netwerk organiseert onder andere periodiek workshops. Tijdens een workshop krijg je je eigen fijnstofmeter, hulp om deze te installeren en uitleg hoe je fijnstof in je eigen buurt meet. Aanmelden kan via de website van NMFF. Je kunt ook een sensor aanvragen via Flevoland investeert in luchtkwaliteit. Naar verwachting zijn begin juli ongeveer 15 meetpunten extra te zien zijn op het Samen Meten dataportaal van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).  

Huidige fijnstof meetpunten op het Samen Meten dataportaal in Flevoland.