Het DCMR luchtmeetnet bestond in 2019 precies 50 jaar. Als onderdeel van het jubileumjaar werden meer dan 200 bewoners van verschillende gemeentes in het Rijnmondgebied in de gelegenheid gesteld om zelf de concentratie stikstofdioxide te meten. De metingen gebeurden met behulp van Palmes buisjes.

Begin 2019 zijn er 230 deelnemers verdeeld over heel het Rijnmondgebied, die stikstofdioxide metingen doen met Palmesbuisjes.

De deelnemers bepalen zelf de meetlocatie en verwisselen ook zelf de meetbuisjes iedere 4 weken in het jaar van de metingen. De plaatsen waar de deelnemers gaan meten staan als paarse driehoekjes op de kaart.

Meer informatie

In december 2018 vonden drie goed bezochte informatieavonden over het burgermeetproject plaats. De metingen zijn officieel begonnen op 9 januari 2019.

Aan het einde van het project zijn de resultaten met een rapportage en tijdens bewonersavonden gedeeld. De resultaten waren gedurende het jaar ook via een website te volgen. Op het dataportaal samenmeten.rivm.nl staan sinds eind maart 2019 de meetresultaten. In november 2020 vond de afsluitende presentatie via internet plaats.

Enquêtes onder de deelnemers:
Bij de start en aan het eind van het project is een enquête uitgevoerd. Met de enquêtes is informatie verzameld over de verwachtingen van de deelnemers. Ook werd gevraagd wat ze van het project vonden en in welke mate ze anders over luchtkwaliteit en over metingen zijn gaan denken.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld de presentatie  van de informatieavond, het eindrapport en de uitkomsten van de enquetes:  Burgermeetproject 50 jaar luchtmeetnet DCMR | DCMR

Passieve sampler voor DCMR gebouw

Bron Foto: DCMR