Burgers in Schiedam vormen een netwerk om geluid te meten. Doordat sensoren hoog en laagfrequent geluid van elkaar onderscheiden, kan de gemeente gerichte maatregelen tegen geluidsoverlast nemen. Daarnaast wordt in het netwerk ook luchtkwaliteit gemeten. In het project werken gemeente, DCMR, I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) samen. Het programma Slimme en Gezonde Stad (SGS) zorgt voor een deel van de financiering.

Lucht & Geluid

Schiedam is een bedrijvige stad: van oudsher neemt de zeehaven een belangrijke plaats in de stad in. De ontwikkelingen in de havenindustrie hebben niet stilgestaan, de zeeschepen zijn o.a. in formaat toegenomen. Die schepen emitteren gassen en stof, en produceren geluid. Zeeschepen liggen vaak voor langere tijd in de haven voor het opbouwen van installaties. Gedurende die tijd worden de schepen door grote generatoren van stroom voorzien voor de zogenaamde hotelfunctie. Deze generatoren veroorzaken een continue bromtoon, dit noemen we laagfrequent geluid.

Haven en stad Schiedam

 

Overlast

Omwonenden ondervinden veel overlast van dit laagfrequente geluid. Maar ook de nabije snelwegen A4 en A20 en de gemeentelijke hoofdwegen naar de snelwegen zorgen voor een grote geluidsbelasting. In deze pilot wil de gemeente meer inzicht krijgen in de totale geluidsbelasting, de relatie tussen geluid en ervaren overlast en de bronnen van het geluid dat de overlast veroorzaakt. Een snelweg produceert niet zo laag frequent geluid. Door verschillende type sensoren te gebruiken is de herkomst van het geluid te achterhalen. Daarnaast is er zorg om de kwaliteit van de lucht in een regio met veel industrie, scheepvaart en wegverkeer. In het burgermeetnet wordt de luchtkwaliteit gemeten met de zgn. paddenstoelsensoren. Vooraf zijn de sensorsystemen op het DCMR station in Schiedam geplaatst om de prestaties met elkaar te vergelijken. Gemeten wordt fijnstof en stikstofdioxide (NO2). Zie ook de notitie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) met tot nu toe geleerde lessen voor stikstofdioxide.

 

Start

De eerste vijf ‘Paddenstoelen’ vlak voor de zomer (2017) het 'veld' ofwel de stad in gegaan. De gemeente heeft voor deze vijf locaties en geïnteresseerde bewoners gezocht (en dat kostte niet veel moeite). De overige sensoren (nog eens 10) volgen na de zomervakantie. De geluidssensoren volgen daarna (voor het eind van het jaar). Deze komen op dezelfde plek dan wel op andere, voor geluid meer relevante, locaties.

 

Resultaten

Met de resultaten in de hand kunnen naar verwachting meer gerichte maatregelen tegen geluidsoverlast genomen worden. Schiedam is hierover al met de bedrijven in de haven in gesprek.

Volg de metingen op http://samenmeten.rivm.nl