Op deze pagina zullen we mededelingen, resultaten, analyses en aandachtspunten van het experiment presenteren.

Zondag 12 januari 2017

Op de website met de meetlocaties ( http://meetnetdata.rivm.nl/vuurwerk/ ) is nu aan elke sensor een extra item "verrijkte dataset (2016-12-19 t/m 2017-02-05) " toegevoegd.

Door op de nieuwe mogelijkheid te klikken wordt een Excel bestand met de meetgegevens van die sensor in de periode 19 december - 5 februari gedownload. De beschikbare meetgegevens van de sensor staan in het bestand, maar ook de meteo gegevens van het dichtstbijzijnde station van het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en ook de gegevens van de meest nabij gelegen LML regionale en stedelijke stations. Zie het tabblad "Uitleg" voor een korte beschrijving van de kolommen in de spreadsheet. Alles is per uur gekoppeld zodat makkelijk correlaties kunnen worden gemaakt. 

We horen graag of de zo beschikbaar gestelde gegevens "handig" en "bruikbaar" zijn. Alle suggestie zijn welkom. 

Dinsdag 3 januari 2017

Analyses van deelnemers

Een van de deelnemers, Frits Ogg, heeft een overzichtsfiguur gemaakt van de bij de jaarwisseling geregistreerde pieken. Hieronder een kleine preview, een grotere figuur staat op een pagina voor grotere figuren. 

Overzicht pieken in grid (preview)

 

Stichting "Behoud de Parel" heeft een interactieve interface gemaakt waarbij de resultaten op verschillende tijdsbases kunnen worden bekeken en deel worden vergeleken. 

Interface van Behoud de Parel

 

Verder beschikken verschillende deelnemers over meetresultaten van een Dylos of een Grimm. De komende week zullen we proberen deze resultaten te verwerken.

Zondag 1 januari 2017

Allereerst iedereen een voorspoedig 2017 gewenst.

Beste Wensen 2017


Eerste resultaten!

De eerste resultaten laten zien dat de sensoren goed in staat waren om de effecten van het vuurwerk te registreren. De door de sensoren gemeten stofconcentraties waren kort na middernacht op veel locaties 3 tot 10 keer zo hoog als daarvoor.

Voor een mooi verloop van de concentratietoenames in de tijd zie de animatie op de volgende link. Je kunt  inzoomen op de kaart. Wegens een bug in de website wordt de datum als getal weergegeven, 41274 is 1 januari 2017, Je ziet het direct ;-)

Als de animatie niet werkt, zie dan een link naar een hi-res of een link naar een low-res versie op Youtube.

Verloop in de tijd

Om de resultaten in meer detail onderling te vergelijken zijn door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verschillende figuren gemaakt, grofweg per regio, met daarin de resultaten van de sensoren. De figuren zijn zo genormeerd dat ze rond 21:00-22:00 gemiddeld op dezelfde waarde zitten. Op deze manier is het relatieve effect van het vuurwerk goed vergelijkbaar. Een stippellijn geeft in alle figuren middernacht aan.

Utrecht en omgeving:

Utrecht eo

 

Amersfoort en omgeving:

Amersfoort eo

 

Amsterdam en omgeving:

Amsterdam eo

De sensoren in Amsterdam laten tot (veel) dieper in de nacht hogere concentraties zien dan op de meeste andere locaties. 

Rotterdam, Den Haag en omgeving:

Rotterdam / Den Haag eo

De sensor in Berkel-en-Rodenrijs laat hoge concentraties zien. 

Deventer, Zwolle, Wageningen, Groningen, Nijmegen, Arnhem en omgeving:

Oost eo

 

De omgevingen van Breda, Tilburg, Eindhoven, Venlo, Maastricht:

Zuid eo

 

Texel, Zeeland en België:

Verder weg

 

En nog een vergelijking tussen een Dylos in Amersfoort en de Shinyei daarnaast:

Dylos Amersfoort

 

Veel data, veel te doen. Later meer!

 Woensdag 28 december 2016

Verloop van metingen in de tijd

Om het effect van het vuurwerk op de sensoren in de tijd te laten zijn zijn er verschillende mogelijkheden. Een uitgesmeerde kaart maken doet geen recht aan het feit dat de sensoren op allemaal verschillende locaties hangen, druk in de stad of juist heel rustig ergens ver weg van een stad. Een optie om de resultaten te visualiseren is weergegeven in de volgende link. De pagina die dan opent laat het verloop van de relatieve veranderingen zien door cirkels die niet alleen verkleuren maar ook groter en kleiner worden.  

Voorbeeld verloop

 De "Play" knop linksonder in de figuur start het tijdsverloop. Het tijdstip van elke tijdstap staat rechtsonder in de figuur weergegeven. 

De grotere en kleinere cirkels laten in combinatie met de kleuren zien hoe de concentraties veranderen. Grotere en rodere cirkels betekenen dat de door die sensor gemeten concentraties op dat tijdstip toenemen. Kleiner betekent minder toename of juist afname. 

We horen graag wat jullie van een dergelijke presentatie vinden.

 Vergelijking Dylos met Shinyei

Op het internet worden resultaten van de Shinyei sensor al vergeleken met die van andere, zoals de Dylos. Zie de link naar Scapeler voor enkele mooie voorbeelden. De eigen Dylos (1700) van het RIVM doet ook mee met de metingen, in een plastic box met luchtopeningen, opgesteld naast een Shinyei. 

Dylos vs Shinyei

 

De figuur toont de ruwe data voor de Shinyei, de aantallen kleinere deeltjes (x1000) en de aantallen grotere deeltjes (x100) zoals door de Dylos gerapporteerd. Er is duidelijk een overeenkomst tussen het verloop in de tijd van de drie meetsets. De verhouding tussen de drie sets varieert echter nogal over de periode. 

De RIVM-Dylos is door Emma Pareschi van de Waag Society voorzien van een interface waarmee de RS232 output direct via een ESP8266 naar de server van het vuurwerkproject kan worden verzonden. Het benodigde programma is praktisch gelijk aan dat van de Shinyei. Zodra er begin 2017 even tijd voor is zullen we de benodigde hardware en software publiceren. Andere opties zijn uiteraard ook welkom.

 Wat wordt er gemeten?

Op het internet wordt er ook al gediscussieerd wat de betekenis van de metingen is. Zien we de kachel van de buren, zeezout, andere lokale bronnen of toch vooral vocht in de lucht? We weten het niet. De resultaten die we nu verzamelen zullen in een uitgebreidere analyse met de officiële resultaten van het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit worden vergeleken.

Het is wel belangrijk om zelf bij te houden wat er zoal in de omgeving aan de hand is. Sommige metingen laten periodieke pieken die nauwelijks toevallig vocht kunnen zijn. Als je dus regelmatige patronen in de metingen van je eigen sensor ziet is het de moeite waard om te bedenken wat het zou kunnen zijn. Wellicht toch een kachel, weg of andere lokale bron. We horen het graag!

 Zondag 25 december 2016

Sensoren

Er doen momenteel 62 sensoren mee in de analyse, een geweldig resultaat tot op heden! 

De bolletjes op de kaart zijn sensoren die minstens een keer data naar de server hebben gestuurd. We hebben nu sensoren in een redelijk deel van Nederland. Naar verwachting komen er nog enkele sensoren bij in de gebieden waar er nu nog weinig zijn. 

Sommige sensoren hebben maar een enkele keer data gestuurd, de meeste zijn echter continu online. Er zijn ook verschillende sensoren die soms enkele keren achter elkaar geen data sturen. Mogelijk is het WiFi daar te zwak. Als we zien dat sensoren zich niet continu melden zullen we de betreffende deelnemer een email sturen.

Er begin ook een mooie collectie foto's van behuizingen te ontstaan, zie de foto-pagina.

 Openingen in de zijkant van de sensoren

We hebben afgelopen week een email aan alle deelnemers gestuurd om een deel van de openingen van de sensoren te laten afdekken. Verschillende reacties zijn binnengekomen en we zullen over enkele weken zien of dat uitmaakt in de resultaten.

 Veranderingen in de weergave van de resultaten

De plots met resultaten zijn tot op heden lijnplots. Een nadeel van dergelijke plots is dat je niet goed ziet of een sensor elke vijf minuten data heeft gestuurd. Op zich kan het gebeuren dat een sensor een enkele keer geen data verstuurd, maar het moet niet te vaak of systematisch voorkomen. Het is dus belangrijk om te zien wanneer er data naar de server is gestuurd.  

Een ander nadeel is dat de pieken met uitschieters die bij praktisch elke sensor soms optreden het beeld visueel sterk beïnvloeden. Door de resultaten als puntjes in plaats van met lijnen te tonen is direct duidelijk of er data ontbreekt en is er visueel veel meer nadruk op het algemene verloop van de data in plaats van op enkele pieken. Graag horen we van iedereen welke vorm van presentatie het meeste aanspreekt!

Ruwe data

 

We gaan ook andere data laten zien op de website. Het ruwe signaal van de sensoren is voor enkele gebruikers/experts zeer interessant, maar zegt de meeste van ons niet zo veel. Daarom wordt binnenkort ook per sensor de relatieve verandering van de stofconcentratie getoond. Iedereen kan dan zien of de gemeten stofconcentraties omhoog of omlaag gaan. De data wordt genormeerd op 100 (in procenten), dus een sensor die een grofweg constante waarde heeft zal op 100 staan, sensoren waar de concentratie oploopt hebben een waarde groter dan 100 en afnemende concentratie geven een getal kleiner dan 100. 

Per sensor zal niet alleen de eigen verandering worden getoond, maar ook de gemiddelde verandering van alle sensoren, eveneens genormeerd op 100. Rond de jaarwisseling zien we dan (hopelijk) makkelijk hoe sterk de gemeten concentraties relatief veranderen en hoe dat over geheel Nederland varieert. 

Afgeleide data

De figuur laat vanaf donderdagavond met de gele bolletjes ook de relatieve verandering gemiddeld over alle sensoren zien. 

 Drukte rond de jaarwisseling

Omdat we rond de jaarwisseling de nodige drukte op de resultatenpagina verwachten,  zullen we rond die tijd de terugkoppeling per sensor iets verminderen. In plaats van figuren met data voor de afgelopen week zullen de figuren slechts een of twee dagen data geven. Op deze manier kan de website naar verwachting meer bezoekers aan.

Vermoedelijk zal tijdens de jaarwisseling tijdelijk ook alleen de verandering per sensor worden weergegeven in de figuren en niet alle ruwe onderliggende data. 

Als de resultatenpagina slecht of niet meer bereikbaar is, dan komt de data nog steeds op onze servers binnen. We zullen snel in het nieuwe jaar een eerste analyse geven en de data tonen. 

We horen graag alle suggesties, tips en commentaar op ons bekende emailadres:  samenmeten@rivm.nl .

 Iedereen fijne feestdagen gewenst!

 

Reactie toevoegen


Reacties

Hallo fijnstofbazen,
Leuk, dat de pilot zich zo actief ontwikkelt.
Wat ik momenteel mis, is een uurweergave op de x-as. Dan kan ik pieken makkelijker relateren aan activiteiten, zoals het stoken van mijn houtkachel.
Zou dit misschien kunnen worden toegevoegd?
Grtz, Jetty

Ingediend door Jetty Middelko… op ma, 26-12-2016 | 00:03


Hihi, ik durfde niet voor te stellen, de meetpunten een kleur te geven afhankelijk van de meetwaarden, net zoals bij ISpex. Maar tot mijn plezier hebben jullie dat wel gedaan. Prettig om zo in 1 oogopslag de status in regio's of zelfs in heel NL te kunnen zien. Dank!

Ingediend door Jetty Middelkoop op ma, 26-12-2016 | 01:13


Beste Jetty,

Dank, fijn dat de ontwikkeling van de informatie bevalt!

Je kunt met de muis inzoomen op de plaatjes met de meetdata. Daarmee wordt de tijdstap op de x-as steeds kleiner en zie je uren als tijdstap.
Met vriendelijke groet,

Joost Wesseling,
Team Samen meten aan luchtkwaliteit

Ingediend door Joost Wesseling op ma, 26-12-2016 | 11:41


Meten is nog niet weten. Zoals al aangeven in de tekst is de context waarin metingen plaatsvinden en de registratie van gebeurtenissen/waarnemingen even belangrijk. 31.12 middernacht weten we allemaal wat er aan de hand is maar ik meet bijvoorbeeld op 8 hoog in de stad. Een hoogte waar vuurpijlen wellicht meer impact hebben dan de knalpotten op de grond. Op het balkon verzamelen zich ook rokende buren en familieleden.....Om een beeld te krijgen van wat een piek nu zou kunnen betekenen is het van belang dat we ze verbinden aan onze observaties. Dat maakt het niet alleen relevant maar ook levendig onderling. Misschien kunnen we wel verbanden ontdekken die via de sec metingen niet te zien zijn......Fijne en nieuwsgierige jaarwisseling alvast!
Hartelijke groet
Jean-Paul (AiREAS - Eindhoven).

Ingediend door Jean-Paul Close op wo, 28-12-2016 | 19:15


Het lijkt erop alsof Dylos ineens de kleine deeltjes niet meer onderscheidt (daling in verhouding tot Shinyei), maar in plaats daarvan op de een of andere manier mee gaat tellen bij de grote deeltjes (stijging t.o.v. Shinyei).

Ingediend door Han Robanus op wo, 28-12-2016 | 21:12


Misschien de kleur en grootte aan een wat langere periode (bijvoorbeeld een uurgmiddelde) ophangen? Geeft nu nogal een volatiel beeld gedomineerd door incidenten - als ik het goed begrijp.

Ingediend door Han Robanus op wo, 28-12-2016 | 21:14


Zijn er nog neer Dylos meters in het netwerk, naast die in Amersfoort-Noord?
Het blijft boeien (ook al gebeurt er eigenlijk niets).

Ingediend door Han Robanus op wo, 28-12-2016 | 21:22


Er is maar een enkele Dylos in het vuurwerk-netwerk, die in Amersfoort. Scapeler heeft een eigen Dylos, zie Twitter. Ik weet niet of de resultaten ergens continu zichtbaar zijn.

Voor de weergave van de resultaten zou een curve met de uurgemiddelden wellicht handig zijn, is iets minder de waan van het moment. Dat gaat echter dit jaar niet meer lukken.

Verder blijft het inderdaad boeien, vooral de regelmaat die je soms ziet.

Ingediend door wesselij op do, 29-12-2016 | 11:00

Als antwoord op door Han Robanus


@Jean-Paul: Bijhouden van wat er zich allemaal voordoet kan belangrijk zijn om de metingen beter te duiden. Vooral de bekende mogelijke boosdoeners in de gaten houden: open haarden/kachels, nabije wegen, wellicht rokers, hangjeugd met vuurwerk, etc. etc.. De meetresultaten kunnen helpen om gebeurtenissen met elkaar te verbinden.

Ingediend door wesselij op do, 29-12-2016 | 11:04

Als antwoord op door Jean-Paul Close


Als het t.z.t. (over een half jaar?) tot een bredere analyse komt dan alleen het vuurwerk, is het wellicht leuk de meters te groeperen
- naar omgevingstype (stad/land, oost/west, straat/tuin),
- of naar regio (Amsterdam/Rotterdam/etc.),
en te analyseren op windrichting, windsnelheid, vochtigheid, temperatuur.
't Is maar een gedachte :-)

Ingediend door Han Robanus op do, 29-12-2016 | 17:24


Vanavond na 17:00 uur korte video op www.gld.nl van mijn sensor(en) (er hangt er ook een van http://smartemission.ruhosting.nl/

Ingediend door Frits Ogg op za, 31-12-2016 | 12:41


Beste RIVM,

Ik zie dat de sensorkit niet meer te krijgen is. Is er ook interesse om shinyei sensoren uit een andere bron in het experiment mee te nemen? We zijn in 's Hertogenbosch met een lokaal soortgelijk initiatief bezig en uiteindelijk zijn de gegevens vergelijkbaar, dus het zou misschien een mooie aanvulling kunnen zijn.

mvg, Martijn

Ingediend door Martijn Quaedvlieg op za, 31-12-2016 | 13:59


Beste Frits,

Leuk, kun je een link naar het bericht posten?

Ingediend door wesselij op zo, 01-01-2017 | 12:25

Als antwoord op door Frits Ogg


Beste Martijn,

Met sensoren is het zeker "Hoe meer, hoe beter.", stuur binnenkort een email en dan kijken we of/hoe we jullie metingen kunnen meenemen.

Ingediend door wesselij op zo, 01-01-2017 | 12:26

Als antwoord op door Martijn Quaedvlieg


Beste Han,

Dat staat wel op het programma. Zo veel mogelijk de omgevingskenmerken en lokale condities meenemen.

Ingediend door wesselij op zo, 01-01-2017 | 12:27

Als antwoord op door Han Robanus


Op diverse momenten heb ik de kaart bekeken en vastgelegd (screenshot). Is het mogelijk om de beelden (timelapse) als dynamische (interactieve?) video te publiceren.

Ingediend door Jan Taco te Gu… op zo, 01-01-2017 | 14:19


Beste Jan,

We hadden op 28 december al een test-animatie op de site gezet. Nu staat er ook een animatie van het verloop van de veranderingen in concentraties op https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/eerste-resultaten .

Ingediend door wesselij op zo, 01-01-2017 | 14:48

Als antwoord op door Jan Taco te Gu…


Beste Wesselij,
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2124452/Gelderland-meet-luchtvervuiling-door-vuurwerk . Op de site staat ook een heel kort filmpje van 80 seconden.

Ingediend door Frits Ogg op zo, 01-01-2017 | 16:22Zie http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/211935511/GLD-Vandaag/aflevering/137529749 rond 5 minuut 30 seconden .

Ingediend door wesselij op zo, 01-01-2017 | 18:57

Als antwoord op door Frits Ogg


Wat een beetje verwarrend is: sommige rivm-medewerkers antwoorden op vragen van mensen die overlast ondervinden van houtkachels dat de shinyei niet geschikt is om dit te monitoren en dat men nog zoekende is naar een sensor voor houtrook. Elders geeft het rivm echter aan dat houtkachels wel degelijk van invloed kunnen zijn op de metingen, en ook in enkele reacties op deze pagina wordt het stoken van hout als een verstorende lokale factor genoemd. Mijn vraag: kan de shinyei in de toekomst ook worden ingezet om houtrookoverlast te meten? Een breed onderzoek hiernaar in woonwijken met veel houtstook en hun schadelijke uitstoot is dringend gewenst!

Ingediend door hans gerloffs op zo, 01-01-2017 | 21:48


Joost en teamgenoten, een fris 2017 !
Mijn metertje (http://meetnetdata.rivm.nl/vuurwerk/vuurwerk-details-afgeleide-gem.php?kit_id=VW_13032847 aka De Pijp) hing er niet voor niks: kampioen van A'dam e.o. . Toen ik om 1:30 thuiskwam leek het toch allemaal best mee te vallen: weinig knallen, kruitdampen en afval op straat, alleen 20 m verderop had één buurman/vrouw kennelijk een duizendklapper afgestoken. Eén boosdoener bepaalt kennelijk het beeld :-). De toename in A'dam richting 2:00 kan ik niet verklaren.

Ingediend door Han Robanus op ma, 02-01-2017 | 11:48


@hans gerloffs.
We krijgen bij het RIVM veel vragen over het meten van houtstook en of dat mogelijk is met de Shinyei sensor die we voor het vuurwerkexperiment hebben gebruikt. Het lastige aan het meten van fijn stof is dat er veel verschillende bronnen zijn en een relatief hoge achtergrondconcentratie. Het is dan heel moeilijk om de bijdrage van een specifieke bron aan fijn stof goed te meten. Zelfs met geavanceerde apparatuur. Het vuurwerk was een grote bron met een duidelijk tijdstip. Daarom was het mogelijk de verhoging met de Shinyei sensor te meten. Bij houtstook is dat veel diffuser. Dat een meting met een Shinyei sensor (of iets soortgelijks) door houtstook wordt beïnvloed is goed mogelijk. Echter, we weten niet wat er dan precies gemeten wordt. Zijn het fijnstofdeeltjes of vocht dat ook vaak bij verbranding vrijkomt? En om uit het signaal de daadwerkelijke verhoging door houtstook af te leiden is erg lastig door het ontbreken van een goede en consistente ijking van dergelijke goedkope sensoren. Om houtstook goed te detecteren is vermoedelijk behoefte aan een sensor voor een meer specifieke indicator voor houtstook. Het is bekend dat bij houtstook ook veel kleinere deeltjes vrijkomen (ultrafijnstof met een afmeting kleiner dan 0,1 micrometer). Sensoren zoals die van Shinyei en Dylos kunnen deze kleinere deeltjes niet meten. Sensoren voor ultrafijnstof zijn helaas erg duur (minstens enkele duizenden EURO's) en daardoor niet geschikt om grootschalig in te zetten.

Ingediend door voogtm op wo, 04-01-2017 | 15:37


Weet iemand een site waar je makkelijk de historie van de windrichting en -kracht voor een bepaald gebied kan terugkijken? Dat zou mij kunnen helpen om achteraf nog te bezien waar die pieken die ik de laatste dagen hier in de pijp zo rond 15:30 bespeur mogelijk vandaan komen.

Ingediend door Han Robanus op vr, 06-01-2017 | 21:57


Gevonden: http://projects.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/selectie.cgi .

Ingediend door Han Robanus op za, 07-01-2017 | 10:37


Vandaag zondag 8/1 van 1700 tot 2000 uur kerstboomverfbranding op Museumplein in Amsterdam. Laaghangende rookpluim eerst richting ZZW, later draaiend richting W. Ik verbeeld me piekjes te zien bij Kruitsnuiver en Slotervaart. Niet bij meetstation Vondelpark wel bij meetstation A10-West.

Ingediend door Han Robanus op zo, 08-01-2017 | 20:16


@voogtm
Dank voor uw uitleg m.b.t. de gebruikte sensoren. De Shinyei en de Dylos kunnen ultrafijnstof uit houtrook niet meten. Sensoren die dit wél kunnen meten kunnen vanwege de hoge kosten niet grootschalig worden ingezet. Niemand vraagt echter om een grootschalige inzet. Er zijn een groeiend aantal bezorgde burgers die al blij zouden zijn als het RIVM een winterseizoen lang meet in één door intensieve houtstook geteisterde buurt. Luchtvervuiling door vuurwerk is een probleem dat in het niet valt in vergelijking met houtstook.

Ingediend door Anoniem op za, 14-01-2017 | 19:58


@voogtm
Excuus, ik vergat mijn naam in te vullen

Ingediend door Hans Gerloffs op za, 14-01-2017 | 20:01


@Hans Gerloffs, ik begrijp uw vraag. Ons samen meten programma richt zich op de vraag in hoeverre goedkopere sensortechnologie het burgers mogelijk maakt om zelf metingen uit te voeren en op welke manier het RIVM waarde kan halen uit of toevoegen aan deze metingen. Vandaar de interesse in goedkopere sensoren. Het vuurwerk is een grote, kortstondige bron waarvan we precies weten wanneer het plaatsvindt. Zo kunnen we goed kijken wat de sensoren daarmee gedaan hebben.

Ingediend door voogtm op ma, 16-01-2017 | 11:56


@voogtm
Dank voor uw reactie. Ik realiseer me dat mijn vraag buiten het kader van deze vuurwerkmeting valt, die zich bij uitstek leent voor de massale inzet van goedkope sensoren. De vuurwerkmeting speelt echter ook in op de bewustwording van burgers omtrent de luchtkwaliteit in hun directe leefomgeving en op hun bereidheid die te helpen verbeteren. Welnu, er is een groeiende bevolkingsgroep die zich zorgen maakt over de impact van houtrook in en rond hun woning. Zij hebben daar vaak dag in dag uit mee te maken. Wanneer zij aankloppen bij de overheid krijgen zij nul op het rekest. Zij ergeren zich dat een eenmalige vuurwerkexplosie wel gemeten wordt en de bijdrage van particuliere houtstook niet. Ik weet dat dit een zeer complexe materie is, maar elke oplossing begint toch met meten. Wanneer daar dure apparatuur voor moet worden ingezet, dan moet dat maar. Houtstook is een ernstig maatschappelijk probleem geworden, dat niet meer genegeerd kan worden.

Ingediend door Hans Gerloffs op di, 17-01-2017 | 18:08


Beste teamleden, na de stroomstoring is De Pijp weer in de lucht. Al is dat nog niet te zien op de overzichtskaart. Ik zag wel erg veel 'geen data' stations. Misschien een kattebelletje sturen? Wie niet meer geïnteresseerd is (kan het me niet voorstellen) wil wellicht de meter weer inleveren of overdoen aan een ander?

Ingediend door Han Robanus op do, 19-01-2017 | 16:08


@Han: goed om te horen dat je sensor weer operationeel is! Toevallig vandaag sturen wij een email naar alle deelnemers met een evaluatie en mogelijke vervolgstappen. Enkele deelnemers hebben ons benaderd met de vraag of de sensoren moeten blijven hangen of niet. Wij geven mensen hierin zelf de keuze: als zij nog langer mee willen doen: graag. Als zij de sensor niet meer willen ophangen, dan verzoeken wij hen deze terug te sturen of aan iemand anders te geven.

Ingediend door Anoniem op vr, 20-01-2017 | 09:37

Als antwoord op door Han Robanus


Uit de verrijkte dataset heb ik eerst eens de Amsterdamse metertjes in diagrammen op een rijtje gezet: https://www.dropbox.com/s/jzob1c17btodbgv/fijnstofmeters%20Amsterdam%202.xlsx?dl=0 .
En daarna de Haagse :
https://www.dropbox.com/s/hu1js86f7ch994b/fijnstofmeters%20Den%20Haag.xlsx?dl=0 .
In de laatste spreadsheet staan ook de gebruikte formules.
Hierin kan je je eigen verrijkte data overheen plaatsen. Wel de bovenste rij in tact laten, dus alleen de waarden plakken op A2 en verder, en vervolgens de data met -999 deleten.
Het zou handig zijn om te weten welke meters afgeschermd zijn van daglicht, want de invloed van straling lijkt flink.

Ingediend door Han Robanus op di, 21-02-2017 | 23:38


Gratis sensormodule voor bezoekers E&A beurs.

Tijdens de E&A beurs (www.eabeurs.nl) kunnen bezoekers gratis een sensormodule ophalen. Deze is in ieder geval interessant voor een binnenklimaat experiment met CO2.

33 exposanten hebben samen de gadget KISS LoRa mogelijk gemaakt. 1.800 bezoekers kunnen de gadget in vijf simpele stappen verzamelen. Registreer nu hier voor een bezoek aan de beurs en reserveer een gadget. https://www.databadge.net/eena2017/reg/?link=fcf6f3fb027586d9d2df

Dit IoT-gadget biedt diverse omgevingsvariabelen (o.a. temperatuur, vocht, licht en co2). Door de LoRa verbinding en het speciaal ontwikkelde cloudplatform (via een webapp) kun je iedere plaats, bijvoorbeeld een werkplek, continu monitoren. De gadget geeft ook aan of er LoRa bereik (The Things Network) is. KISS LoRa is gebaseerd op een Arduino en daardoor ook te koppelen aan bijvoorbeeld thermostaten met open API.

Ingediend door Frits Ogg op di, 21-03-2017 | 19:13


1zqjvm'"(){}<x>:/1zqjvm;9

Ingediend door Anoniem op za, 10-08-2019 | 22:28


1zqjvv'"(){}<x>:/1zqjvv;9

Ingediend door Anoniem op za, 10-08-2019 | 22:28


1zqjbh'"(){}<x>:/1zqjbh;9

Ingediend door Anoniem op za, 10-08-2019 | 22:29


http://tuchkas.ru/

Ingediend door Gregorylet op vr, 17-11-2023 | 21:43