Rekenvoorbeeld correctie luchtvochtigheid voor de SDS011 sensor, horend bij de notitie https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/sites/default/files/2018-07/Status_SDS011_12juli18.pdf