Beantwoordinge vragen tbv data delen door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) over project fijnstofsensoren in Nederland type SDS011.