Dit document bevat de benodigde informatie over sensoriek en kalibratie van het Regionaal Meetnet ZO-Brabant (ILM2.0) voor het delen van de data op het Samen Meten Dataportaal. 

Datum: 23 november 2021