Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) beschrijft in deze notitie de uurlijkse kaarten van luchtkwaliteit in Nederland die zij berekent. De notitie ondersteunt de uitzending van het TV programma De Kennis van Nu, van 21 september 2017.