Dit document beschrijft hoe met goedkope sensoren geëxperimenteerd wordt om een indruk te krijgen van de luchtkwaliteit. Er is nog duidelijk sprake van experimenteren omdat de resultaten van goedkope sensoren in absolute zin (nog) niet zomaar met die van officiële metingen kunnen worden vergeleken of daar een vervanging voor zijn. Aan de andere kant zijn de resultaten van de goedkope sensoren zodanig dat ze zeer de moeite waard zijn om mee te experimenteren, zowel voor het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als voor burgers en overheden. Deze experimenten zijn onderdeel van een breder innovatieprogramma van het RIVM waarin de rol van nieuwe technologie in Nationale monitoringstaken wordt onderzocht.

Versie 18/9/2017