In dit document beschrijven we op welke manier we bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de Shinyei PPD42 sensoren voor PM10 op dit moment ijken. De ijking is indicatief.