Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een eerste nadere analyse van de data van de sensoren die ingezet zijn in het vuurwerkexperiment gemaakt. Er is gekeken naar de afhankelijkheid van een aantal lokale parameters van de sensoren en van weersomstandigheden. Deze eerste verkennende analyse geeft inzicht, maar stelt ons ook voor vragen.