Presentatie door D. Piëntka op de bijeenkomst Samen Meten voor burgerinitiatieven op 21-9-2018, over de ervaringen met fijnstofsensoren in het citizen science project Visibilis.