Dit is een afbeelding van amsterdam smart citizen lab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron foto: Waag Society

Een van de eerste Citizen Science projecten met goedkope sensoren voor luchtkwaliteit vond plaats in Amsterdam. De Waag Society heeft in 2014 bijna 100 burgers uitgerust met de Smart Citizen Kit [1][2]. De Smart Citizen Kit, die bij Fab Lab Barcelona was ontwikkeld, kon koolmonoxide en stikstofdioxide, de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, de lichtintensiteit en het omgevingsgeluid bepalen.

fablab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron foto: Waag Society

De Smart Citizen Kits waren uitgerust met een WiFi module die in de praktijk niet goed aansloot op moderne routers en ook een beperkt bereik had. De sensoren voor luchtkwaliteit waren qua meetbereik gericht op industriële (hogere) concentratieniveaus en niet op niveaus die normaal in de buitenlucht voorkomen. De belangrijkste les was volgens de eindrapportage dat voor gebruik door burgers sensoren nodig zijn die voldoende gevoelig zijn in de juiste range van concentraties en die voldoende simpel en robuust kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt.

smartcitizen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron foto: Edith van Putten

Als opvolger van het Smart Citizen Kit project heeft in 2015 het “Amsterdam Smart Citizen Lab” gelopen [3]. In dit project is zijn verschillende workshops en meet-ups georganiseerd om eerst in kaart te brengen waar de Amsterdamse Citizen Scientists belangstelling voor hadden, om daarna te kijken hoe daar een citizen science project met sensoren van gemaakt kon worden.  In een van de gevormde groepen hebben professionals en burgers samen gewerkt aan een nieuwe, betere sensorkit on luchtkwaliteit te meten. Over dit proces hebben Jiang et al (2016) een wetenschappelijk paper geschreven [4]. Zij pleiten voor een brede samenwerking (burgers, professionals met domeinkennis, community builders, maker spaces en fab labs) om het zelf meten succesvol te maken. In de sensorkit is geëxperimenteerd met de NO2 sensor NO2B42F van Alphasense.

In 2016 vindt onder het Amsterdam Smart Citizen Lab een pilot plaats waarin bewoners van de Valkenburgerstraat zelf de luchtkwaliteit meten [5]. Deze pilot is onderdeel van het project Urban AirQ .

[1] http://waag.org/nl/project/smart-citizen-kit

[2] https://smartcitizen.me/

[3] https://waag.org/nl/project/amsterdam-smart-citizens-lab

[4] https://www.hindawi.com/journals/js/2016/5656245/

[5] https://www.waag.org/nl/project/urban-airq