Zichtbaarheid

Visibilis staat voor “zichtbaarheid”. Het is de kernboodschap van een citizen science project dat door André van der Wiel en Dieter Pientka is gestart in mei 2018. Het gaat om het zichtbaar maken van de onzichtbare deeltjes in de lucht die in belangrijke mate de kwaliteit van de lucht bepalen.

Met hulp van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en DCMR is de unieke kans verkregen gebruik te mogen maken van de meetlokatie “Berghaven” te Hoek van Holland. Een weerbestendige sensorkoffer vol met sensoren en randapparatuur is geïnstalleerd op het dak van de meetlokatie, vlak naast de officiële fijnstof analyzers van DCMR: de BAM1020 en de Leckel.

De samenstelling van de sensor koffer is als volgt:

  • Dylos DC1100 Pro serieel gekoppeld (USB) aan Raspberry Pi
  • SDS011 serieel gekoppeld (USB) aan Raspberry Pi
  • SDS011 als Luftdaten variant met NodeMCU/Wifi gekoppeld aan Raspberry Pi
  • 3x PMSA003 aan Wemos D1 Mini Pro met Wifi gekoppeld aan Raspberry Pi
  • 3x meteo BME280 aan Wemos D1 Mini Pro met Wifi gekoppeld aan Raspberry Pi
  • DS18B20 One Wire GPIO gekoppeld aan Raspberry Pi (Buiten temperatuur)
Visibilis sensoren

 

De opstelling op deze locatie biedt de mogelijkheid om de prestaties van de sensoren onderling te kunnen vergelijken én met de meetresultaten van de officiële meetapparatuur. Als we weten wat de prestaties van de sensoren zijn en hoe ze zich onderling verhouden, dan wordt het interessant om te kijken naar de mogelijkheid van kalibratie en validatie procedures tegen de officiële meetapparatuur. De output van een fijnstof sensor is gevoelig voor luchtvochtigheid en temperatuur, deze parameters worden daarom meegenomen in het kalibratie proces. Het streven is voor minimaal 1 jaar data te verzamelen, zodat alle weersituaties vertegenwoordigd zijn. Het uiteindelijke doel is door middel van een conversie algoritme de betrouwbaarheid van de fijnstof sensor te vergroten. 

Zie hier de rapportage over dit project.

U kunt de ontwikkelingen van Visibilis volgen via de speciale pagina via https://www.scapeler.com/index.php/visibilis op www.scapeler.com