WEBVTT Kind: captions Language: nl 00:00:05.580 --> 00:00:09.160 VOICE-OVER: Het aantal burgers dat zelf milieumetingen doet neemt toe. 00:00:09.700 --> 00:00:11.340 Ze weten daarom steeds meer. 00:00:11.660 --> 00:00:15.840 Het RIVM organiseert een bijeenkomst waar ze deze kennis kunnen uitwisselen. 00:00:15.840 --> 00:00:18.420 MARITA VOOGT, PROJECTLEIDER 'CITIZEN SCIENCE RIVM': We hebben nu een middag voor burgers... 00:00:18.420 --> 00:00:20.500 die zelf luchtkwaliteit meten... 00:00:21.080 --> 00:00:25.840 en we hebben vooral technische aspecten naar voren willen laten komen. 00:00:25.900 --> 00:00:28.280 Dat burgers kunnen vertellen met welke sensoren ze werken... 00:00:28.280 --> 00:00:31.740 maar ook met welke vragen ze zitten en wij kunnen ze daar wat informatie... 00:00:31.740 --> 00:00:36.380 over geven, maar veel beter is als burgers onderling informatie gaan uitwisselen. 00:00:37.060 --> 00:00:40.500 En uiteindelijk zouden wij ook graag die data willen gebruiken... 00:00:40.500 --> 00:00:43.540 voor onze monitoring, dus we hebben ook een mooi doel... 00:00:43.540 --> 00:00:45.520 om samen meer metingen te maken. 00:00:45.530 --> 00:00:47.380 Er is veel belangstelling voor deze bijeenkomst. 00:00:47.380 --> 00:00:50.180 Vorig jaar hadden we nog een meeting met ongeveer twintig mensen... 00:00:50.180 --> 00:00:53.020 en er zijn nu wel meer dan vijftig mensen op afgekomen. 00:00:53.660 --> 00:00:56.180 En ook uit alle delen van het land, dus wat dat betreft... 00:00:56.180 --> 00:00:58.800 echt wel een teken dat er behoefte aan is. 00:00:58.800 --> 00:01:00.140 ANDRÉ VAN MAARSCHALKERWAARD, GEZOND LEEFMILEU VENRAY: Ik kom uit Venray... 00:01:00.320 --> 00:01:02.800 een streek met heel veel intensieve veehouderij... 00:01:03.320 --> 00:01:07.400 en we maken ons erg zorgen om de uitstoot van die veehouderij... 00:01:07.720 --> 00:01:10.000 en wat dat doet met onze gezondheid. 00:01:10.000 --> 00:01:12.660 VOICE-OVER: Het is een bijeenkomst waarbij mensen kunnen laten zien... 00:01:12.660 --> 00:01:15.560 waar ze mee bezig zijn en waar ze tegenaan lopen. 00:01:16.220 --> 00:01:20.460 MICHIEL VAN DER KRAATS, HACKAIR: Dit is de binnenkant van de hackAIR homesensor... 00:01:21.000 --> 00:01:24.560 en deze sensor is al helemaal klaar om gebruikt te worden. 00:01:24.560 --> 00:01:27.860 Het enige wat je nog moet doen is hier een behuizing voor maken. 00:01:27.860 --> 00:01:32.020 HARMEN ZIJP, MEET JE STAD AMERSFOORT: We zijn met honderd inwoners nu klimaat aan het meten... 00:01:32.020 --> 00:01:34.480 en we gaan dit apparaatje, wat we zelf hebben ontwikkeld... 00:01:34.480 --> 00:01:36.479 nu uitbreiden naar het ook meten van luchtkwaliteit. 00:01:36.480 --> 00:01:39.300 HESTER VOLTEN, PROJECTLEIDER 'CITIZEN SCIENCE RIVM': Dieter, jij hebt ook heel veel sensoren, waar zijn jouw sensoren? 00:01:39.340 --> 00:01:40.600 Heb je ze niet meegenomen? 00:01:40.600 --> 00:01:41.789 DIETER PIENTKA, BURGERWETENSCHAPPER: Nee, want die staan te meten. 00:01:41.789 --> 00:01:44.240 Wat ze meten kan ik op mijn mobiel laten zien, op dit moment. 00:01:44.620 --> 00:01:47.000 Wat je hier ziet, zijn de actuele metingen... 00:01:47.000 --> 00:01:51.020 bij mij thuis voor twee soorten fijnstof. 00:01:51.200 --> 00:01:53.620 LINDA CARTON, RADBOUD UNIVERSITEIT/SMART EMISSION:Ik vond het een hele succesvolle bijeenkomst. 00:01:53.620 --> 00:01:56.380 Er is heel veel kennis gedeeld al, echt op wetenschappelijk... 00:01:56.380 --> 00:01:58.979 gebied van het kalibreren van sensordata. 00:01:58.980 --> 00:02:03.580 Er komt een pagina op de website waar meetinitiatieven elkaar kunnen vinden... 00:02:04.200 --> 00:02:06.000 en er gaat kennis gedeeld worden. 00:02:06.440 --> 00:02:08.440 JOOST WESSELING - EXPERT SENSOREN RIVM: Het was vooral mooi om te zien dat iedereen met dezelfde... 00:02:08.440 --> 00:02:12.760 soort problematiek bezig is. Het is niet iedereen voor zichzelf alleen... 00:02:12.760 --> 00:02:15.180 maar mensen zijn met dezelfde problemen bezig... 00:02:15.260 --> 00:02:18.900 en wij kunnen daar vanuit het RIVM ook een mooie bijdrage aan leveren. 00:02:18.900 --> 00:02:21.000 EGON KASTELIJN, METEN NATUURLIJK/SMAL ZEIST: RIVM heeft me meteen een beetje de goede richting opgeduwd... 00:02:21.000 --> 00:02:23.939 van wat je wel en niet kunt verwachten van zo'n systeem. 00:02:23.940 --> 00:02:26.740 Daar komt het één en ander bij kijken en dan is de kennisdeling... 00:02:26.740 --> 00:02:28.860 die hier plaats vindt, ja, die is geweldig.