Sensor.community is één van de grootste en snelstgroeiende citizen science communities. Voor november 2019 was Sensor.Community bekend onder de naam Luftdaten. Dit internationale platform laat allerlei metingen zien, bijvoorbeeld fijnstof, geluid en temperatuur. Daarnaast kun je gegevens van verschillende communities vinden. Ook iedereen in Nederland kan zijn eigen community toevoegen via GitHub. Daarmee kunnen communities in verschillende landen elkaar vinden.  Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontsluit de (open) meetgegevens van deelnemers uit Nederland ook op het Samen Meten dataportaal, zowel voor fijnstof als voor geluid.

Sensor.community

Oorsprong

Sensor.community met Luftdaten vindt zijn oorsprong in Duitsland. Het Open Knowledge Lab (OK Lab) in Stuttgart maakte een succesvolle Citizen Science methode die makkelijk te kopieëren is door groepen burgers op ander plekken en in andere landen. Mensen leren om zelf met sensoren een meetapparaat te bouwen, bijvoorbeeld om fijnstof te meten op plekken waar nu niet gemeten wordt door officiële instanties. Inmiddels worden de activiteiten ook uitgebreid naar andere sensormetingen, zoals van temperatuur, luchtvochtigheid en geluid. 

Groot succes

Het Open Knowlegde Lab mikte ooit op 300 metende burgers in Stuttgart. Dat is gelukt en veel meer dan dat! Wereldwijd zijn er duizenden sensoren actief, waarvan heel veel in Duitsland. In Nederland en België sluiten ook steeds meer mensen een fijnstofsensor aan op Luftdaten.info. Kijk voor de actuele cijfers op https://stats.sensor.community/

Zelf fijnstofmeetapparaat bouwen

Op de projectwebsite staat informatie over hoe je zelf een sensor uit verschillende onderdelen op kunt bouwen. De info is ook in de Nederlands taal beschikbaar.  Een van de Nederlandse deelnemers heeft een blog gemaakt met gedetailleerde uitleg over zijn zelfbouwactiviteiten.   

Sensor.community data op samenmeten.rivm.nl

Sensor.community stelt de meetdata beschikbaar als open data. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) laat de data van Nederlandse Luftdaten deelnemers ook zien op de website samenmeten.rivm.nl. De nu meest gebruikte sensor is de  Nova SDS011 sensorDeze sensoren zijn gevoelig voor vocht. Bij hoge luchtvochtigheden meet de SDS011 vaak hogere concentraties. Zie bijvoorbeeld het document van 12 juli 2018.  Op het samenmeten-dataportaal kun je ook de data zien gecorrigeerd voor vocht en je kunt vergelijken met de officiële metingen. Naast deze meest gebruikte sensor ondersteunt Sensor.Community ook andere sensoren zoals de Sensirion SPS30. Ook de Sensor.Community geluiddata is te vinden op het Samen Meten dataportaal. De geluid community groeit snel en het Samen Meten team heeft regelmatig contact met de geluidmeter ontwerpers van Sensor.Community. Lees meer over geluidmetingen.