De sensor die wordt gebruikt in het project 'Vuurwerk 2016-2017' bestaat uit een zeer simpele stofsensor (een Shinyei PPD42) en een chip die de sensorgegevens verzamelt en naar het internet doorstuurt. (een uitgebreide versie van de ESP8266). De stofsensor geeft pulsjes af die een maat zijn voor de hoeveelheid (fijn)stof die langskomt. Deze pulsjes worden door de ESP geteld, gemiddeld en vervolgens doorgegeven aan een database bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De output van de Shinyei is via enkele weerstanden met de ESP8266 verbonden. Op het blog van Scapeler wordt in meer detail uitgelegd hoe de pulsjes van de Shinyei PPD42 kunnen worden geïnterpreteerd. 

shinyei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shinyei ppd42 stofsensor, ook bekend als “Grove dustsensor”. Bron foto: seeedstudio.com.

De esp

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP8266 Feather Huzzah van Adafruit. Bron foto: mchobby.be.

 

De Shinyei sensor en de ESP voor de WiFi verbinding zijn tegen elkaar aan gemonteerd. De usb kabel voor de stroomvoorziening zit aan de ESP vast.

 

Sensor voorkant

 

Sensor achterkant

Zie voor nadere beschrijvingen van de Shinyei en de ESP elders op dit kennisportaal.