GLOBE fijnstof project voor middelbare scholen

Met het GLOBE-fijnstof pakket kunnen ‘jonge onderzoekers’ zelf fijnstof meten met een fijnstof sensor. 

GLOBE-fijnstof is een project waarbij scholieren zelf met een microcontroller (Arduino) en een sensor een fijnstofmeter in elkaar zetten. Daarna kunnen ze met deze fijnstofsensorkit metingen doen bij de school of in hun eigen achtertuin.  

In dit filmpje kun je zien hoe je de sensor met de microcontroller verbindt.

Er zijn ook GLOBE scholieren die met een snuffelfiets onderzoek doen. Ze rijden rond met een fijnstofsensor op hun fiets.

 

Samen Meten en GLOBE

GLOBE is opgericht om samen met wetenschappers onderzoek te doen en de resultaten te delen. De GLOBE  fijnstofmetingen  van de GLOBE scholen zijn zichtbaar op het Samen Meten dataportaal, herkenbaar aan de GLB code.

GLOBE Bodemonderzoek voor middelbare scholen

Met het GLOBE-Bodempakket kunnen ‘jonge onderzoekers’ op zoek gaan naar de geheimen van de bodem. Krijg inzicht in de eigenschappen en de wonderlijke diertjes met hun verborgen levenswijze. Ontdek dat de bodem ademt, de bodem leeft!

 

De Levende Bodem

GLOBE-Bodem is een handleiding waarmee de eigenschappen van de grond eenvoudig kunnen worden onderzocht. Voor een deel zijn dat metingen buiten in het veld. Een ander deel kan binnen in een practicumlokaal worden gedaan. De bodemeigenschappen en de chemische samenstelling zijn belangrijk voor het leven in de grond. Ook daar kan je onderzoek aan doen als je durft.

 

De GLOBE-bodemmodule  en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

GLOBE is opgericht om samen met wetenschappers onderzoek te doen en de resultaten te delen. De Bodemmodule sluit aan op het Bodembiologisch Meetnet van het RIVM, waarin de biodiversiteit van de Nederlandse bodem is onderzocht. Daarin is samengewerkt met collega’s van andere instituten en universiteiten. We werken aan een vernieuwing van de GLOBE bodemmodule, zodat de meetresultaten wellicht ook zichtbaar worden op het Samen Meten dataportaal.