urban_airq1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit project meten de bewoners van de Valkenburgerstraat in Amsterdam tijdens enkele weken in 2016 de luchtkwaliteit in hun straat [1]. Op verschillende bijeenkomsten ontmoeten bewoners professionals van de betrokken instituten en worden aanpak en uitkomsten met elkaar besproken [2]. De bewoners meten fijn stof en NO2 met meetkits die doorontwikkeld zijn vanuit het Amsterdam Smart Citizen Lab.  De sensoren die ingezet worden zijn de PPD42NJ van Shinyei voor fijn stof en de NO2B43F van Alphasense voor NO2. De sensoren worden voor en na de metingen bij de bewoners onderzocht op een referentiestation van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam.

De uitkomsten zijn inmiddels bekend. Artikel en presentatie (Engels).

Dit is een afbeelding van een burger die de Urban AirQ in haar tuin heeft hangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bewonersgroep van de Valkenburgerstraat heeft een eigen website waarop verslag wordt gedaan van het project zoals de bewoners het ervaren [3]. Redenen voor bewoners om mee te doen variëren van zorgen over tot nieuwsgierigheid naar de lokale luchtkwaliteit.

[1] http://www.ams-institute.org/solution/urbanairq/

[2] https://www.waag.org/nl/project/urban-airq

[3] https://valkenburgerstraat.wordpress.com/

Bron afbeeldingen: Waag Society

Reactie toevoegen