In de vorige nieuwsbrief riepen we u op mee te doen met het samen meten van vliegtuiggeluid.  En dat hebben we geweten. Er waren veel aanmeldingen. En sinds januari zijn we echt van start.  Er zijn 28 deelnemers op 7 plekken rond Schiphol. De eerste meetresultaten komen inmiddels binnen.

Geluidmeter PAMV

Geluidmeter bij een van de deelnemers aan de daklijst 

Het onderzoek  

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoekt in dit project samen met burgers vliegtuiggeluid en de beleving hiervan. We doen dit in het kader van de Programmatische Aanpak Meten Vliegverkeer (PAMV). Er zijn twee groepen, die zowel geluid meten als de beleving registreren. De eerste groep richt zich op de impact van frequentie van vliegverkeer en de periodes tussen vliegtuigpassages (Respite). De tweede groep richt zich op de beleving van het vliegtuiggeluid door geluidgevoelige burgers. Als je geluidgevoelig bent, heb je meer en eerder last van vliegtuiggeluid. In onderzoeken naar vliegtuiggeluid is dit vaak een derde van de deelnemers. Geluidgevoeligheid komt dus best vaak voor.

Oproep succesvol 

Na de oproep in de vorige nieuwsbrief en op sociale media bleek de belangstelling groot. Uit 147 aanmeldingen zijn de 28 deelnemers geselecteerd, die uit 7 verschillende gebieden rond Schiphol komen, sommige heel dichtbij, andere gebieden juist wat verder af. Sinds begin januari zijn we echt van start. De deelnemers zijn twee keer online bijeen geweest. In de tweede bijenkomst is er uitgelegd hoe de geluidmeters opgehangen en aan internet gekoppeld moeten worden.  Pas daarna zijn ze zichtbaar op de sites van Sensor.Community en Samen Meten.   

Eerste meetresultaten 

In januari en februari 2022  hebben de meeste deelnemers hun meters geïnstalleerd en dit werkt fantastisch! Op de afbeelding hieronder zie je de eerste resultaten van twee meters uit Aalsmeer. Deze twee meetpunten liggen heel dicht bij elkaar. Eén komt uit de Respite-groep en de ander uit de groep met geluidgevoeligen. De grote pieken zijn duidelijk vliegtuigen. Bij de wat lagere pieken gaat het zeer waarschijnlijk om wegverkeer.  

We hebben afgesproken eerst meer data verzamelen en dan te bekijken wat er aan analyses mogelijk is. In ieder geval gaan we geluid koppelen aan specifieke vliegtuigpassages.  

grafiek geluidmetingen in Assen

 

Beleving 

Ook gaan we meetgegevens koppelen met informatie over de beleving. Daarvoor gebruiken we de Belevingsapp. 

Deze app is voor een ander onderzoek naar beleving gebruikt. De vragen die in de app gesteld worden zijn makkelijk aan te passen aan de situatie voor vliegtuiggeluid. In maart houden we twee focusgroepen om de vragen voor de Belevingsapp te ontwikkelen.