Eind december 2020 is de Vereniging Samen Meten Meierijstad (SMM) opgericht. Een half jaar later bestaat hun meetnet al uit meer dan 115 fijnstofsensorkits. Het meetnet is een mooi voorbeeld van lokale meetnetten die steeds vaker in Nederland oppoppen.

 

figuur Samen Meten Meierijstad

Via mond op mond reclame kwamen al snel na de start de eerste belangstellende bewoners van Meierijstad zich aanmelden. Na een artikel over de werkgroep in een regionaal dagblad kwam het in een stroomversnelling. Nu na een half jaar heeft Samen Meten Meierijstad 115 fijnstofmeters uitgeleverd en er staan nog 15 belangstellenden op de lijst voor een meter. De leden van de werkgroep bouwen de sensorkits zelf en bieden technische ondersteuning. Ze gebruiken de Sensor.Community meetmethode.

 

Meierijstad

Meierijstad ligt in het landelijk gebied in Brabant. Het doel is om naast de 13 woonkernen ook het landelijk gebied zoveel mogelijk van fijnstofmeters te voorzien. Samen Meten Meierijstad wil graag iedereen in de gemeente uitdagen mee te doen. De voorzitter van deze vereniging is Piet van Schijndel, hij vertelt: “Het is o zo gemakkelijk om industrie, vervoer, landbouw en veeteelt aan te wijzen als de veroorzakers van het hoge gehalte aan fijnstof, maar wij dragen daar net zo goed aan bij door ons consumptieve gedrag in allerlei vormen. Wij hopen door ons initiatief een bijdrage te leveren aan de bewustwording dat wij allen een verantwoording dragen om fijnstof zoveel mogelijk terug te dringen.”

 

De rol van Samen Meten RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Anders dan de naam suggereert is er geen directe betrokkenheid tussen Samen Meten van het RIVM en Samen Meten Meierijstad. Maar dat maakt Samen Meten Meierijstad juist interessant, legt Hester Volten van Samen Meten RIVM uit: ”Toen we een paar jaar geleden begonnen met het ondersteunen van citizen science projecten kregen we veel kritische vragen: Het RIVM is een nationaal instituut. Jullie kunnen toch niet in elke gemeente er bij gaan zitten om advies te geven? Wij zeiden: nee dat doen we alleen in het begin. Wat we dan tegenkomen gaan we proberen te beantwoorden op samenmeten.nl, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Samen Meten Meierijstad is een prachtig voorbeeld van dat dat echt zo werkt! In december zag ik een filmpje op YouTube, een eerste informatieve oproep, welke leidde tot de oprichting van Samen Meten Meierijstad. Citizen science in action! Ze gebruikten informatie afkomstig van samenmeten.nl, maar er zat ook iemand aan tafel met specialistische kennis van luchtmetingen om uit te leggen wat fijnstof is. Ik werd daar heel gelukkig van.”

Meer informatie

Samen Meten Meierijstad is een vereniging met 7 leden waarvan 3 personen het dagelijks bestuur vormen. Met deze groep bouwen ze zelf de fijnstofmeters waarna ze uitgezet worden bij belangstellenden. De gemeente Meierijstad heeft voor dit project een startsubsidie gegeven. Voor meer informatie of om je aan te melden ga naar www.samenmetenmeierijstad.nl/