In de Gemeente Eersel wordt sinds een aantal jaar fijnstof en geluid gemeten. De inwoners hebben dit samen met de Gemeente Eersel georganiseerd, en onderhouden contact door middel van een klankbordgroep. Het burgermeetproject sluit mooi aan op andere initiatieven in de regio, zoals de Klankbordgroep Eersel – Eindhoven Airport en het ILM2.0 in Eindhoven.

Fijnstof- en geluidsmetingen

Inwoners van de Gemeente Eersel meten sinds 2018 fijnstof en geluid. De aanleiding hiervoor was het verlangen naar meer inzicht in de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de regio. Bewoners ervaren geluidsoverlast, veroorzaakt door overkomende vliegtuigen van en naar Eindhoven Airport. Daarnaast is er in de omgeving ook veel autoverkeer, van onder andere de A-67 en de N397. Om meer inzicht te verkrijgen in de lokale situatie, besloten inwoners zelf te gaan meten en is de ‘Klankbordgroep Meten’ opgericht. In het project worden geluidsniveaus, PM10 en PM2,5 gemeten.

Ontwikkeling van het project

Het project is begonnen met negen meetkasten van Intemo, verdeeld over de zes kerkdorpen waaruit de Gemeente Eersel bestaat. De bewoners kregen een sensor verbonden met de smartphone. Na anderhalf jaar meten besloot de Klankbordgroep Meten dat deze sensoren niet betrouwbaar genoeg waren. Zij zijn vervolgens overgestapt op de snuffelfietskastjes van Civity, en sindsdien rijden er in de gemeente twaalf snuffelfietsen rond. Ondertussen heeft ook Intemo haar meetkasten verbeterd. Deze zijn nu uitgerust met de Nova Fitness SDS011 fijnstofsensor en voorzien van betere communicatie.

Meetkast aan paal

Sensorkast van Intemo in Eersel

Data visualisatie en analyse

Om de opgehaalde data inzichtelijk te maken is er een portaal ontwikkeld. Hierop kun je de data bekijken en kun je de mate van luchtverontreiniging en de geluidsniveaus volgen. De data van de snuffelfietsen kun je inzien op het portaal van Civity. De sensormetingen komen daarnaast binnenkort ook op het Samen Meten dataportaal. De Klankbordgroep Meten is onlangs begonnen met het analyseren van de sensordata, maar hier duiding aan geven blijkt lastig. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) bieden hierbij daarom ondersteuning. 

Praktijkvoorbeeld van Citizen Science

Het meetproject in Eersel wordt gekenmerkt door de samenwerking tussen de bewoners en de Gemeente Eersel. De Klankbordgroep Meten is samengesteld uit vertegenwoordigers van de zes kerkdorpen, die vaak ook in de Dorpsraad zitten. Er zijn korte lijntjes, er is veelvuldige communicatie en er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van de leden van de Klankbordgroep (leden zijn bijvoorbeeld werkzaam bij bedrijven als ASML en DAF). Dit alles maakt het meetproject in Eersel tot een mooi praktijkvoorbeeld van Citizen Science. 

 

Het leven wordt gezonder in het Kempische land

Cees Beemer, voorzitter van de Klankbordgroep Meten

Aansluiting met regionale meetnetwerken

Het meetproject in Eersel is aangesloten op de Klankbordgroep Eersel – Eindhoven Airport, waarin de problematiek m.b.t. geluidsoverlast en luchtverontreiniging van Eindhoven Airport centraal staat. Daarnaast kan het meetnetwerk in Eersel onderdeel worden van de tweede meetlaag van het ILM2.0 in en rondom Eindhoven. Het doel van de metingen in Eersel en de regio daaromheen is uiteindelijk de vermindering van geluidshinder en luchtverontreiniging, met als gevolg een betere kwaliteit van leven, en het allerbelangrijkste: gezondheidswinst.