md

Samen met bewoners die zich zorgen maken over de luchtvervuiling in hun buurt heeft Milieudefensie in 2015 op 58 plekken de concentratie van NO2 gemeten [1]. Ook in 2013 is een soortgelijke campagne georganiseerd [2]. De meetlocaties zijn uitgekozen door de bewoners, in overleg met Milieudefensie. De meetpunten zijn deels door de bewoners zelf en deels door Milieudefensie bekostigd. De burgers hebben een jaar lang iedere maand de Palmes meetbuisjes voor het meten van de concentratie van NO2 verwisseld. Daarnaast waren ze actief door het informeren van buurtbewoners en het voeren van gesprekken met gemeenteraadsleden. Aan de actie van Milieudefensie deden vooral burgers uit de grote steden mee, met name Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

De resultaten van de metingen zijn door de betrokkenen samen met Milieudefensie aan verschillende gemeenteraden aangeboden. Ook heeft Milieudefensie op basis van de resultaten een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. Daarvoor was het nodig om te meten met een geaccepteerde methode met lage kosten en bekende onzekerheid. De Palmes buisjes zijn daarvoor zeer geschikt. In andere bekende Citizen Science Projecten wordt meer met innovatieve sensoren geëxperimenteerd. Deze projecten hebben dan ook niet tot doel om de resultaten in de rechtszaal te gebruiken.
 

Bron afbeeldingen: Milieudefensie