stad

MAKeSENSE is een project binnen het Strategisch Programma RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (SPR). Het SPR richt zich op onderwerpen die in de toekomst impact kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving.

Binnen MAKeSENSE bouwt het RIVM expertise op op het gebied van Citizen Science in relatie tot onder andere luchtkwaliteit. Denk daarbij aan specificaties van goedkope sensoren, het opslaan en verwerken van de data, het ontwikkelen van bijbehorende meetstrategieën, en de rol van de burgers in het geheel. In het project wordt onderzocht hoe netwerken van goedkope sensoren ingezet kunnen worden om de communicatie met de burgers en beleidsmakers te vergroten. Om de expertise op te bouwen neemt het RIVM deel in verschillende pilotstudies, zoals Smart Emissions en Amsterdam Smart Citizen Lab.

MAKeSENSE draagt eraan bij dat het RIVM haar rol als referentie-instituut niet alleen voor Europese wetgeving en de Rijksoverheid kan uitvoeren, maar ook voor lokale overheden en burgers. Eén van de onderdelen van het MAKeSENSE-project is de organisatie van het symposium 'Samen meten aan luchktwaliteit: innovatie, sensoren en citizen science' op 7 december 2016.

MAKeSENSE is een tweejarig project dat eindigt in 2016. Opgebouwde kennis wordt beschikbaar gesteld aan de maatschappij via dit kennisportaal.

 

Reactie toevoegen