Vanuit de werkgroep Luchtkwaliteit van de wijkraad Lent wordt in Lent een burgermeetnet voor fijnstof opgezet. De werkgroep werkt samen met de gemeente Nijmegen, die dit project steunt en een extra locatie heeft toegevoegd aan het gemeentelijke meetnet (Osiris sensoren). De directe aanleiding voor het meetnet is de overlast die omwonenden van de drukke N325 ervaren. Hier wordt vaak te hard gereden. De werkgroep wil een beter beeld krijgen van de mate van luchtverontreiniging die de weg veroorzaakt. Ook zijn er zorgen over de luchtkwaliteit aan de zuidkant van Lent. In dit gebied worden aan de dijken, dicht bij de druk bevaren rivier de Waal, veel woonhuizen gebouwd.  

In de eerste fase (mei 2021)zijn 10 fijnstofmeters geplaatst, waaronder op het Citadel college. Voor de tweede fase wordt gekeken naar een uitbreiding tot 20 meters. Het is de bedoeling om met een hoge tijdsresolutie te meten en de meters gelijkmatig over Lent te verspreiden. Hiermee hoopt de werkgroep patronen in de meetgegevens te ontdekken die te herleiden zijn tot de bovengenoemde lokale bronnen waardoor gerichte maatregelen getroffen kunnen worden. De data van de meters worden ook gebruikt bij het maken van profielwerkstukken op het Citadel college en in specialisatieprojecten van HAN Engineering studenten. De data worden gecombineerd met zowel de meetgegevens van de gemeente als de referentiestations van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het project duurt minimaal twee jaar. 

Over de fijnstofmeter 

Voor dit project wordt de Ohnics OHN-1 gebruikt. Deze meter meet PM1.0 en PM2.5 met de SPS30 fijnstofsensor van Sensirion. Ook meet de OHN-1 de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. De meetgegevens worden via het mobiele netwerk verstuurd waardoor de installatie zeer eenvoudig is. De meter stuurt een afgeronde GPS-positie mee (100m) waardoor de resultaten direct op de kaart  getoond kunnen worden. De meetgegevens zijn terug te vinden op het Samen Meten dataportaal.