Bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn veel verschillende medewerkers betrokken bij Samen Meten. Sommigen houden zich bezig met communicatie en vormen de link naar de community. Hen zien jullie vaak op evenementen of buurtavonden. Het Samen Meten team ontwikkelt en test ook sensoren, er zijn collega's die het dataportaal beheren en er zijn data scientists die zich bezighouden met de data die binnenkomen. Een van hen is Sjoerd. In dit interview lees je meer over wat het werk van een data scientist bij Samen Meten inhoudt.