Samen met een kleine groep omwonenden van Schiphol heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in de zomer van 2022 onderzocht welke invloed pieken in geluidbelasting en het aantal overkomende (vakantie)vluchten hebben op hinder. De deelnemers hebben bij hun huis zelf geluidmeters geplaatst en in een app bijgehouden in welke mate zij hinder ervaren. Het onderzoek laat zien dat naast geluid ook het aantal vliegtuigen invloed heeft op de hinder. Ook reageren mensen die gevoelig zijn voor geluid hier sterker op dan anderen.  

Het officiële rapport over het onderzoek naar hinder samen met bewoners is nu uit samen met nog drie andere studies naar vliegtuiggeluid. Een dergelijk onderzoek samen met bewoners is nog niet eerder op deze manier uitgevoerd. Het kreeg veel aandacht in de pers. De resultaten van deze verkenning laten zien dat het een bruikbare onderzoeksmethode is.  De geluidexperts van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bevelen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) dan ook aan om onderzoek naar verschillende vormen van hinder samen met omwonenden regelmatig te herhalen. 

Download het rapport

Meer informatie