In 2021 startte het CLAIRE project met de eerste groep van vijftig vrijwilligers die een half jaar lang fijnstof en stikstofdioxide gingen meten. In 2022 startte de tweede groep. In het project onderzoeken we de kwaliteit van de sensoren en bekijken we of de sensormetingen in combinatie met berekeningen de luchtkwaliteitskaarten verbeteren. We voeren dit project uit samen met het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS).

Rapportage van de resultaten

De data die het project opleverde zijn bekeken en geanalyseerd. De analyse wordt op dit moment door alle projectpartners doorgenomen en van feedback voorzien. Nadat deze feedback verwerkt is, kan de rapportage gepubliceerd worden. De verwachting is nu dat dat dit najaar zal gebeuren. Nog heel even geduld dus!