De provincie Zuid-Holland start samen met de DCMR Milieudienst Rijnmond een burgerparticipatieplatform gericht op de leefomgeving. Het platform heet OLI, wat staat voor ‘Overheden x Leefomgeving x Inwoners’. OLI is bedoeld om groepen en overheden die zich met citizen science en burgerparticipatie (willen gaan) bezighouden te helpen.

Wat doet OLI? 

Het platform koppelt vragen en expertise over citizen science en burgerparticipatie aan elkaar. Als een burgermeetgroep bijvoorbeeld graag wil dat hun meetdata worden geanalyseerd, of wil weten hoe ze met de meetdata hun lokale overheid in beweging kunnen krijgen, kan de groep een adviesverzoek indienen bij OLI. Bij toekenning van het verzoek koppelt OLI een specialist aan de vraagsteller om de vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. De adviezen van de specialisten zijn onafhankelijk, schriftelijk en openbaar terug te vinden op deze webpagina van de Provincie Zuid-Holland, zodat ook andere groepen hiervan kunnen leren. Hiermee ondersteunt OLI ook regionale kennisdeling op het gebied van citizen science en burgerparticipatie.  

Ook voor overheden 

OLI is niet alleen bedoeld voor burgers. Ook overheden die ‘iets’ met citizen science of participatie willen, kunnen bij OLI terecht voor advies. De focus ligt in eerste instantie op luchtkwaliteit en geluid, maar vragen mogen ook over ander soort metingen gaan. Een andere randvoorwaarde van OLI is dat de vraag van een groep (of overheid) gaat over een gebied binnen de provincie Zuid-Holland.  

Meer informatie 

Het project wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en gecoördineerd door de DCMR. Voor burgergroepen is de dienst gratis; van overheden wordt een financiële bijdrage gevraagd. Als je meer wilt weten over het platform OLI of graag met ons van gedachten wilt wisselen over je citizen science of participatiegroep, mail dan naar oli@dcmr.nl