Animatie fijnstof oud en nieuw 2022 2023

De fijnstofpiek was fors tijdens Oud&Nieuw, maar ook weer snel verdwenen. Dat komt omdat er veel wind stond. Ook in de geluidmetingen was het vuurwerk goed terug te zien. In korte pieken kon het geluid tot boven de 100dB uitkomen. Dat blijkt uit de verzamelde gegevens op het Samen Meten-dataportaal. Elke 5 tot 10 minuten kwamen daar nieuwe gegevens online. Op de projectpagina Vuurwerk 2022-2023 staat een uitgebreide toelichting op en analyse van deze metingen.