In 2021 startte de Luchtclub Rotterdam, waarin zo’n 500 Rotterdammers drie jaar lang de luchtkwaliteit hebben gemeten. Het project is nu geëindigd, maar er zijn deelnemers die graag doorgaan met meten. De gemeente Rotterdam draagt het project nu over aan de bewoners, die ondersteuning krijgen van DCMR Milieudienst Rijnmond in Schiedam en Samen Meten RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Op 24 juni was er een kick-off van de doorstart.  

Waarom verder gaan met meten? 

In totaal zijn er zo’n 90 mensen die graag willen doorgaan met meten. Voor sommigen is de continuïteit van de metingen belangrijk: veranderingen zie je waarschijnlijk pas terug op de langere tijdschaal. Sommigen zijn geïnteresseerd in het meten zelf, en voor anderen speelt persoonlijke gezondheid een belangrijke rol.  

Een schone en een smerige luchtfilter

De ondersteuning van de mensen die doorgaan met meten wordt deels overgenomen door de DCMR en Samen Meten RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De ‘meters’ geven het project verder gezamenlijk vorm. De bijeenkomst was bedoeld om dit proces goed op te starten, en werd bijgewoond door een handjevol van de mensen die door willen gaan. Er werd kennis gemaakt en verkend waarom iedereen door wil meten.   

Vervolg 

Er is afgesproken om op korte termijn (na de zomer) weer een bijeenkomst te plannen. Hiervoor worden opnieuw alle 90 mensen die door willen meten uitgenodigd. Het doel van die bijeenkomst is om verder te praten over wat iedereen precies wil meten en hier bijvoorbeeld al een eerste meetplan voor te maken.