Het project Pientere Tuinen is nu een jaar onderweg. Ter gelegenheid van dit jubileum waren er onlangs een aantal webinars. Deze gingen over verschillende aspecten van het project. In Pientere Tuinen meet het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) met zes andere partners onder andere bodemvocht en –temperatuur in particuliere tuinen.

De eerste resultaten van een jaar lang meten

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vertelde over de resultaten van een jaar lang bodemmetingen. Uit de metingen blijkt onder andere dat de temperatuur in meer verharde tuinen 's nachts hoger blijft dan in groenere tuinen. Tuinen met meer stenen en tegels koelen dus minder goed af en blijven nog langer warmte uitstralen. Wat betreft het bodemvocht zijn er ook een aantal verschillen te zien, maar dit lijkt sterk afhankelijk van het bodemtype en van waar de neerslag precies valt. Het is daarom lastig om hier conclusies uit te trekken. We hopen meer duidelijk te krijgen over hoe verschillende soorten tuinen reageren op neerslag door in een aantal tuinen een Pientere Tuinen sensor te combineren met een weerstation. Dit weerstation meet bijvoorbeeld de neerslag, die dan direct gekoppeld kan worden aan de metingen van de bodemsensor.   

Andere webinars 

De webinar van het RIVM werd gevolgd door webinars van Hogeschool van Hall Larenstein, Gemeente Sittard-Geleen en het IoT Stadslab Den Bosch. Van Hall Larenstein presenteerde de resultaten van hun onderzoek naar hoe mensen hun tuin beleven, hoe ze deze gebruiken en wat hun motiveert om de tuin te vergroenen. Sittard-Geleen deelde ervaringen over het samenwerken met inwoners binnen Pientere Tuinen en IoT Stadslab Den Bosch vertelde over hoe je kunt samenwerken aan de hand van data.  

Neem je deel aan Pientere Tuinen? Dan kun je alle webinars terugkijken via de persoonlijke omgeving.  

Aanmelden kan nog steeds! 

Doe je nog niet mee met Pientere Tuinen maar ben je wel enthousiast geworden? Het project loopt nog door, dus aanmelden kan nog steeds! Gemeenten, provincies, corporaties en bedrijven kunnen zich aanmelden via de pagina Pientere tuinen: organisaties. Woon je in één van de deelnemende gemeenten? Kijk dan op de pagina Pientere tuinen: deelnemers of je je nog kunt aanmelden.  

Pientere schooltuinen 

Wil je graag aan de slag met kinderen op dit onderwerp? Kijk dan eens naar het project Pientere schooltuinen. Dit is een samenwerking tussen IVN Natuureducatie, Pientere Tuinen en de provincie Utrecht. Het bestaat uit een praktisch digitaal lespakket en twee Pientere Tuinen sensoren, en is bedoeld voor kinderen in groep 7. Kijk voor meer informatie op de website.